top of page

MEMURUN HAK ARAYIŞININ ÖNÜNE KONULAN ENGELLERİ BARAJLARI AŞACAĞIZ...

       6. Dönem Toplu Sözleşmede memur için hiçbir kazanım elde edemeyen sözde yetkili sendika ve destekçisi sendika, üye kayıplarının önüne geçebilmek için Anayasamıza, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa ve ILO Sözleşmesine aykırı olan  %1 kararını toplu sözleşme metnine ekletmişti. Biz ve diğer bağımsız sendikaların hukuksal ve eylemsel mücadelesi ile 2021 yılı Aralık ayında Danıştay tarafından maddenin yürütmesinin durdurulması kararı alınmıştı. Karar açıklandıktan hemen sonra Sendikamıza yoğun üyelik talepleri gelmeye başlamıştı. Bu geçtiğimiz bir yılda Sendikamız 10 kat büyüyerek idari personelin böyle bir sendikal mücadeleye ihtiyacı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştu. Hem Sendikamızın hem de diğer iş kollarında bulunan bağımsız sendikaların 2022 yılında hızlı bir şekilde büyümesini, kendi üyelerinin istifa edip bağımsız sendikalara üye olduğunu gören bu malum sendikalar, memurun hakkını aramak yerine yine antidemokratik yollardan nasıl bu sendikaların önüne geçebiliriz diye çalışmalara başlamış, en sonunda Ak Parti ve MHP’nin desteğini arkalarına alarak bu seferde %2’lik maddeyi Sendikalar kanununa ekletmek üzere Meclise önerge olarak verdirmişlerdir. Sendika olarak hem komisyon görüşmeleri esnasında hem de Genel Kurul görüşmeleri esnasında bu hukuksuz kararın çıkarılmaması için eylemsel mücadelemizi verdik. Ancak getirilmek istenen maddenin tüm hukuki normlara alenen aykırı olduğunu ifade etmemize rağmen, bu hukuksuz karar 22 Aralık 2022 günü TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. Kanun henüz yürürlüğe girmemiş ve Ocak ayına yetişip yetişmeyeceği belli değildir.

              Buradan ilk olarak şu hususa dikkat çekmek istiyoruz; Kamu sendikacılığının gelişimi kanun eliyle yani TBMM eliyle engellendi. Anayasamıza ve ILO Sözleşmelerine aykırı olan, memurun hak arayışına büyük zarar verecek olan bu Kanunun, yürürlüğe girmeden Cumhurbaşkanımız tarafından meclise yeniden iade edilmesini, kamu sendikacılığında kara bir leke olacak olan bu duruma engel olmasını talep ediyoruz.

           Bu kanun maddesinin Meclis gündemine gelmesi için her türlü algı operasyonu yapan, kendilerine memurun sözde temsilcisi diyen, ancak memuru hiçbir alanda temsil etmeyen sendikaların, üye kayıplarının önüne geçebilmek için memurun sorunlarını, mali kayıplarını çözme yönünde çalışmak yerine, böyle bir kararın getirilmesine öncülük ederek bir bakıma memuru aylık 150 liraya tekabül eden tutar ile satın almaya çalıştıklarını görüyoruz.

         Bağlı olduğumuz eğitim iş kolundan yükseköğretim iş kolunun ayrılması için taleplerde bulunacağız. Böyle bir durumda zaten yüzde 2 barajını fazlası ile aşmış durumdayız.

      Ayrıca, bu kanun maddesi kamu sendikacılığının belki bir süre duraklamasına neden olacak, belki bağımsız sendikaların güçlenme hızını yavaşlatacak ama şunu çok iyi biliyoruz ki; bu hukuksuz kanun maddesi Anayasa Mahkemesinden dönecektir.

       MEMURSEN VE KAMUSEN’NİN 2. Aşamada getirmeye teşebbüs edeceği memurdan kesilen aidatlarının KESK gibi yaklaşık 2 katına çıkarılarak binde 8 den karar alacaklarını öngörmekteyiz. Ve üyelerimiz ocak ayında maaşlarından kesilen tutarın maaş zammına göre biraz fazlası olarak 360 TL alacaktır. Seçim öncesi siyasi ideolojik oluşumların çekişmesi içerisinde olmamak adına çalışma arkadaşlarımızın siyaset ve ideolojiden bağımsız olan sendikamızda bulunması daha doğru olacaktır.

          Bunun yanı sıra Sendika Avukatımızın da katıldığı Üniversite Temsilcileri toplantımızda, Sendika olarak bugün itibariyle atacağımız hukuki adımları belirleyerek, bir yandan Anayasa Mahkemesi sürecini takip ederken, bir yandan da bireysel başvuru yolunu kullanarak kanunun Anayasaya aykırılığı ve mağduriyeti güçlü bir şekilde savunarak idare mahkemeleri ve sonrasında Anayasa Mahkemesine giderek hak arayışımız devam edecektir.

            Ayrıca,  6. Dönem Toplu Sözleşmede tüm memurlara ödenmesi yönünde karar altına alınan toplu sözleşme ikramiyesinin 2023 yılında kanun bahane gösterilerek ödenmemesi durumu ile ilgili de Danıştay’da 2023 yılı için %2 baraj uygulamasının yürütmesinin durdurulması davamızı açacağız. Yani kısaca, eğer Ocak ayında toplu sözleşme ikramiyesinin üyelerimize eksik ödenmesi durumunun Danıştay’da açacağımız dava ile nasıl ki yüzde bir garabetinde yürütmeyi durdurma kararı aldıysak, bugün de 2023 yılı için yürütmeyi durdurma kararının Danıştay tarafından verileceğine yönelik inancımız tamdır. Bu şekilde de geriye dönük üyelerimizin eksik aldığı tutarlarında alınması söz konusu olacak, hiçbir üyemiz mağdur olmayacaktır.

                Yukarıda anlatmaya çalıştığımız tüm bu durumlar gösteriyor ki, memurun hak arayışı 150 lira gibi komik bir tutar ile satın alınmak isteniyor. Son bir yılda %50’ye yakın reel kayba uğrayan memur için söyleyecek sözü olmayan sendikalar 2023 yılında yetkiyi kaybetmemek için tüm antidemokratik uygulamaları hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Memurun sefalete sürüklenmesine neden olan bu sendikalar bilsinler ki; biz ÜNİPERSEN olarak sahada daha çok çalışacağız, eylemselliğimizi daha çok arttıracağız, hem bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmak hem de genelde memurun özelde de idari personelin sorunlarına çözüm üretme adına çalışmalarımızı katlayarak hızlandırıyoruz.

            Bu kanun ile sendikamızın kapanma noktasına geleceğini düşünenler yanılmaktadırlar biz ÜNİ-PER-SEN olarak sendikamızda tek başımıza kalsak dahi mücadelemizi bırakmayacak üniversite idari personelinin sorunları için son gücümüze kadar savaşmaya devam edeceğiz. Bu yolda bizi yalnız bırakmayacak çalışma arkadaşlarımız olduğunu da sizlerden gelen olumlu tepkilerden ve üyeliklerden dolayı çok iyi biliyoruz.

         Tüm temsilcilerimiz yarından itibaren sahada daha çok çalışacaklarını, bu hukuksuzluğu her yönüyle memura anlatacaklarını, memurun sendika seçme özgürlüğünü nasıl tahakküm altına almaya çalıştıklarını en iyi bir şekilde anlatacaklarını ifade ettiler. İdari personelin temsiliyeti ve sorunlarının çözümü için bizle birlikte mücadele veren tüm temsilcilerimize ve üyelerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz.

           Son olarak Ocak ayında asgari ücrete %54,6 zam yapılarak 8506 TL’ye çıkarılacağı açıklandı. Aralık ayı maaş verilerine göre en düşük memur maaşının üzerine çıkan asgari ücret ile ilgili bile sözde yetkili sendikalardan temenni üzerinde bir açıklama göremiyoruz. Bugün memurun sadece mali kayıplarını ele aldığımızda bile bu sözde yetkili sendikaların sahada olması gerekirken, Mecliste kulis yaparak bu yılda koltuğu kaptırmadık şeklindeki aymazlıklarına memurlarımızın en sert tepkiyi vereceğine inanıyoruz.

            Genelde memurun özelde de idari personelin güçlü savunucusu olarak çalışmalarımızı güçlendiriyor, alanlarda daha güçlü bir şekilde mücadeleye devam ettiğimizi buradan ilan ediyoruz. Üniversite idari personelinin ilk ve tek temsilcisinin güç kaybetmemesi ve yoluna daha güçlü devam edebilmesi için konu anayasa mahkemesinden dönene kadar sabretmeniz ve desteğinizi sürdürmenizi istiyoruz…

bottom of page