top of page

Memurlar Arasında bu Ayrım Neden!!!

      Son dört yıldır gündemi meşgul eden, 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde memurun kazanım elde etmesinin önünde engel teşkil eden ek gösterge değişikliği ile ilgili yapılan açıklamada, ne şiş yansın ne de kebap yansın mantığıyla; tüm memurlara 600 puan ek gösterge ilavesi kararı alınarak Polis, Hemşire, Din görevlisi ve öğretmen olarak görev yapan kamu çalışanlarına (üniversite mezunu ve birinci derece ise) 3600 ek gösterge rakamı uygulanacağı anlaşılmaktadır.

      Açıklamanın devamında ise “… tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır.” denilmiştir.

      Bu açıklamadan da ek gösterge alamayan özellikle yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelin de ek gösterge alacağını (rakamın ne olacağı konusu halen netlik kazanmamıştır.), ek gösterge alanlar için de 600 puanlık artış olacağını anlıyoruz.

Ek gösterge alamayan yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelin ek gösterge alacak olması bir nebze sevindirici bir gelişme olmakla birlikte, özellikle 3600 ek göstergeye erişimin sadece belirli meslek grupları ile sınırlı kalması çözüm ve müjde olmaktan öte, kamu çalışanları açısından yeni ve büyük bir sorunun başlangıcı olmuştur. Çünkü, 3600 ek gösterge ve üzeri ek göstergelerdeki yansıtma oranı ile 3600 altında kalan ek göstergelerdeki yansıtma oranları birbirinden farklıdır. Kısaca 3000 ek gösterge ile 3600 ek gösterge arasında sadece 600 puan gösterge değil, aynı zamanda da yansıtma oranları arasındaki farklılık nedeniyle kayıp çok daha fazla olmaktadır.

      Sadece belirli meslek gruplarına verilecek 3600 ek gösterge; kamu çalışanlarının tümü için bir müjde olmadığı gibi, kamu çalışanları arasında EYT benzeri yeni bir sorunun ve adaletsizliğin doğmasına neden olacaktır.

    Buradan soruyoruz; 4 meslek grubunda yer alan lisans mezunu memur ile diğer kurumlarda kamu hizmetlerini hakkıyla yerine getiren lisans mezunu memurlar arasında ne fark vardır? Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadrosunda görev yapan şube müdürleri, enstitü ve yüksekokul sekreterleri, il ilçe müdürleri ve şefler bu dört meslek grubundan daha az kamu hizmeti mi sunmaktadır? Son dönemde ekonomideki dalgalanma nedeniyle sefalet ücretine mahkum olan memur için onca yapılması gereken çalışma varken 600 puan ek gösterge (Tahmini katkı 120-140 TL) ile tüm sorunların çözüldüğü mü düşünülüyor? 6. Dönem Toplu Sözleme sonrasında hiçbir kazanım elde edilmediği halde yüzde bir garabetine rağmen methiyeler dizenler, bu çalışma sonrasında da onca kayba rağmen yine güzelleme yapacaklar mıdır?

    Yine, yeniden ve bıkmadan 4 yıldır olduğu gibi tekraren söylüyoruz. Bu haliyle yapılacak bir düzenleme bu sorunu çözmez, aksine sorun yaratır. Yol yakınken daha Meclis çalışmaları da tamamlanmamışken bu yanlıştan dönülmeli, ek gösterge eğitim durumuna göre tüm kamu çalışanlarına verilmelidir. Bu şekilde yasalaşması durumunda sendika olarak iptal davası açacağımızı bugün buradan belirtmek isteriz.

Olması gereken çalışma;

İlkokul ve ortaokul mezunlarına 2200,

Lise ve dengi okul mezunlarına 2800,

Ön lisans ve Lisans mezunlarına (3 yıl öğrenim görenler dahil) 3600 ek gösterge verilmeli,

Böylece kamuda görev yapan tüm memurların ek gösterge sorunu çözülmelidir.

#3600Ekgösterge

#Üniversiteidaripersonelsendikası

bottom of page