top of page

           Üniversite idari personelinin sorunlarını çözmek için ÜNİPERSEN olarak çalışmalara devam ediyoruz. Her ay düzenli olarak yaptığımız temsilciler toplantısının ikincisini 6 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Toplantıya Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İbrahim GÜZEL başkanlığında üniversite temsilcilerimiz katılmışlardır.

 

            Temsilcilerimize ilk olarak 3 Ocak 2021 tarihinde yapmış olduğumuz temsilciler toplantısında aldığımız kararlarının uygulaması hakkında bilgiler verildi. Bu bilgiler; ÖSYM sınav görevlerinde idari personele eğitim durumuna göre görev verilmesi için ÖSYM’ye yaptığımız başvuru ve Yükseköğretim Kurumlarının en önemli sorunlarından biri olan idareci atamaları ile ilgili TBMM Başkanlığına, Siyasi Parti Başkanlıklarına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına “Hülle” atamalarda ara atamalar olarak da bilinen fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği için Kanun değişiklik talebimizdir.

       Gerek Temsilciler toplantılarında gerekse Yönetim Kurulu toplantılarında idari personelin sorunlarının çözümü ile ilgili almış olduğumuz kararları sırasıyla uygulamaya koyuyoruz. Son temsilciler toplantısında da Sendikamızın tüm devlet üniversitelerinde temsiliyeti için yapılması gerekenler ile idari personelin sorunlarının çözümü için görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda alınan kararları kısaca sıralayacak olursak;

  1. Temsilciliğimiz bulunan Üniversitelerde birim bazlı temsilciliklerin kurulması,

  2. 15-20 Şubat tarihleri arasında temsilciliğimiz bulunan üniversitelerde görevde yükselme sınavının merkezi yapılmasının hem üniversite yönetimlerinden hem de Yükseköğretim Kurulundan talep edilmesi,

  3. Üniversite İdari Personelinin tayin sorunu ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmanın yanı sıra Yükseköğretim Tayin Yönetmelik Taslağının da hazırlanarak Yükseköğretim Kuruluna iletilmesi,

  4. Sendikamızın daha da güçlenmesi adına üye çalışmalarında üçer aylık hedefleme sistemine geçilmesi ve bu hedeflemenin her üniversitenin iç dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi,

  5. Yükseköğretim Kuruluna İdari Personel verilerinin bulunacağı YÖKSİS benzeri bir sistemin kurulması için başvuruda bulunulması,

  6. Üniversite İdari Personelinin Sorunlarının bilimsel tespiti ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesidir.

            ÜNİPERSEN olarak kurulduğumuz ilk günden beri siyasetten bağımsız ve belirli ideolojilerin etkisinde kalmadan Üniversite İdari Personelinin sorunlarını çözmek için mücadele veriyoruz. Temsilcilerimizin ve üyelerimizin bizlere ilettiklerine baktığımızda, çalışmalarımızdan rahatsızlık duyan sendikalar olduğunu görmekteyiz.

 

             Hiçbir toplu sözleşmede idari personeli temsil etmeyen sendikaların bizlerin çalışması karşısında bir argüman üretemediğini görüyoruz. Üniversitelerde yıllardır üyelik işlemi dışında hiçbir sendikal çalışması olmayan bu sendikaların yersiz konuşmalarına cevap yetiştirmekle vakit kaybetmeyeceğimiz bilinmelidir.

 

              Bizleri tanımak isteyenin İdari Personele bakması yeterlidir. Çünkü biz İdari Personelin bizzat kendisi ve temsilcisiyiz. Ellerinde İdari Personele sunacakları hiçbir sendikal argüman bulunmayan bu sendikacıların bizleri karalayarak bir yere ulaşamayacağı en yakın gelecekte anlaşılacaktır.

bottom of page