top of page

YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATI VE KURULUŞ GELİŞTİRME ÖDENEĞİ İDARİ PERSONELE DE ÖDENMELİDİR

      Yükseköğretim Tazminatı, 14 Kasım 2014 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Personel Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosunda çalışanlara ödenmektedir.

        Yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personele de ödenmesi gereken bu tazminat, o dönem aceleye getirilerek yasalaştığı için görmezden gelindi. O dönem idari personeli temsil eden bir sendikanın olmayışı nedeniyle konunun ivedi olarak düzeltilmesi yönünde bir irade ortaya konmamıştır. Ancak artık üniversite idari personelinin de bir temsilcisi var ve görmezden gelinen, unutulan, sonra bakarız denilen tüm bu hakları için çalışmakta, en kısa zamanda da çözüme gitme yönünde çalışmalar yapmaktadır.

    Söz konusu tazminat ile ilgili Sendikamız 2021 yılı Ocak ayında Kanun değişiklik önerisinde bulunmuş olup, çözümü için tüm kapıları aşındırmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenmekte olan bir diğer tazminatta kuruluş geliştirme ödeneğidir.

Bu ödenek;

   2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesinde, "Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

     Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." hükmü yer almaktadır.

    Bu tazminatta da idari personele yer verilmediği, görmezden gelindiği görülmektedir. Sosyo-ekonomik açıdan az gelişmiş yerlerde bulunan yükseköğretim kurumlarında çalışacak idari personel bulmakta zorlanılırken, geliştirme ödeneğinde idari personelin uygulama dışında tutulmasını anlamak mümkün değildir.

            Sendikamız bu iki tazminatı idari personel açısından etraflıca ele alıyor, çözümü için mücadelemizi güçlendirmekteyiz. Bu yanlış, ayrımcı uygulamalardan dönülmesini sağlamak için Sendika olarak gereken her şeyi yapıyoruz.

          Haydi idari personel; sen de gel kendi sendikana sahip çık, çalışma arkadaşlarının mücadelesine destek ver. Haklarımız için birlikte mücadele edelim.

YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATI KURULUŞ GELİŞTİRME ÖDENEĞİ İDARİ PERSONELE DE ÖDENMELİDİR... (2).p
bottom of page