top of page

YÖK Tarafından Yapılması Gereken ama  4 Yıldır Yapılmayan GYS ve UDS Biran Önce Yapılması için Talep Yazımızı YÖK ve Üniversitelere yazdık Süreci Takip Edeceğiz...

          4 yıldır merkezi GYS ve UDS yapmayan YÖK’e 2023 yılında sınavın yapılması ve taleplerin üniversitelerden toplanması. Kendi sınavlarını yapmayan üniversitelerinde boş kadrolarını YÖK’e bildirmesi için yazılarımızı yazdık.

 

       Sendikamız kurulduğu günden itibaren en öncelikli olarak çözmeye çalıştığı kanayan yaramız olan tayin ve nakil mağduriyetleri, Yükseköğretim Tazminatı ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının hakkaniyetli bir şekilde periyodik olarak her yıl yapılması konuları öncelikli olmuş bu konuları çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.

 

GYS ve UDS ile ilgili taleplerimiz;

 

* “Kurumlar yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması için her yılın şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolara ilişkin belgelere de yer verecek şekilde başkanlığa talepte bulunabilir” bulunabilir şeklinde bir madde ile bu insiyatif üniversitelerin keyfiyetine bırakılmamalıdır.

 

* Üniversitelere tahsis edilen kadro sayısının ve çeşitliliğinin çok az olması bizlere 657 sayılı kanunun kariyer ve liyakat olanaklarını sunamamaktadır diğer kurumlarda olduğu gibi uzmanlık kadrolarının üniversitelere tahsisi.

 

* Şef üzerindeki kadrolarla ilgili hiçbir sınav vb yapılmadan hülle yoluyla yapılan atamalara son verilmesi (Şube müdürlüğü, Fakülte Sekreterliği, Daire Başkanlığı vb ) bu kadrolarında sınavlarının hakkaniyetli şekilde yapılmasının sağlanması.

 

*Sınav sürecinin Hak ve adaletli şekilde yürütülmesi konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapılmasının takipçisi olacağımızdan, Mülakat sürecinin bizler için önemi ve hassasiyetini tekrar Üniversite Yönetimlerine iletiyoruz. Üniversite İdari Personel Sendikası olarak Memurluk ve Şeflik Sınavı sonrası sözlü sınavın yapılmaması için mücadele vermekteyiz ama sözlü sınav yapılacaksa da yazılı puanını ciddi etkileyecek bir sözlü sınav yaptırmamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sınır 5 puandan fazla olmamalıdır.

 

Bu taleplerimizin de dikkate alınarak sınavların bir an önce açılması gereklidir.

 

      *%1, %2 baraj konusunu da çözeceğiz müsterih olun. Sendikamız Üniversitelerin en güçlü sendikası Eğitim İşkolunda da 6. büyük sendikadır. Hak temelli kurularak Üniversite Çalışanlarının güven kapısı umududur. Yaptıkları mücadelesiyle tüm sendikalara örnek bir sendikadır. Siyasi Öğretmen Sendikaları sayılarla, sendika aidatlarıyla dertlenmişlerdir. Bugün Asgari ücrete %55 oranında Zam yapılmıştır. Memur maaşı ile asgari ücret eşitlenmiş durumdadır. %100 ZAM talebi ile alanlarda olacağız.. 

 

     Bizim haklarımızla ilgili sorumluluğumuz sözümüz var. Üniversite Çalışanlarına zere faydası olmayan 2 Siyasi Öğretmen Sendikası aylık 120 TL'ye üye kaydedeceği gafletine düşerken, üyelerimize çok daha fazlasını sunan geleceğini haklarını sunan bizler varız. Üniversite İdari Personeli olarak karar vermek zorundayız… Ya geleceğini Üniversite İdari Personelinden bir haber olan, siyasi öğretmen sendikalarına bırakıp kaderimize razı olacak, ya da sizler için kurduğumuz tek amaç ve gayesinin Üniversite İdari Personelinin daha mutlu olması, geleceğe umutla bakması amacında olan tüm yönetim kurulunun Üniversite İdari Personelinden oluşan sendikada toplanacağız. Başka bir çıkar yol yok.

 

         Sizleri anlıyoruz demiyoruz sizin yaşadıklarınızı yaşıyoruz diyoruz...

    Tüm bu sorunların çözümünü siyasi öğretmen sendikaları 20 yıldır yapmadı bundan sonrada yapamaz emin olun. O yüzden çalışma arkadaşlarımızı yalnız sahipsiz bırakmayacak  başladığımız işi bitirmeden mücadelemizi bitirmeyeceğiz… 

SCAN0000-1.png
SCAN0000-2.png
gorevde_yukselme_kurul_karari_13122018-1.png
gorevde_yukselme_kurul_karari_13122018-2.png
bottom of page