top of page

SENDİKAMIZ TEMSİLCİLERİ İLE EĞİTİM İSTİŞARE TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

 

        Üniversite İdari Personelinin sorunlarının tespiti, çözümü , Üniversite özelinde yaşanan sorunlar ve sendikamız yol haritasının belirlenmesi  için ANKARA’da gerçekleşen Eğitim ve İstişare  toplantısına Sendikamız Yönetim Kurulu, Bölge Temsilcileri, Şube Yöneticileri ve ülkemizin dört bir yanından gelen Üniversite Temsilcileri katılmışlardır.

       Katılımlı ve verimli geçen toplantımızda Stres Yönetimi, Etkili konuşma eğitimleri için bize destek olan Medical Park Hastaneleri Grubundan Psikolog Tuba ERTUNÇ Hnm, Toplantıda hazır bulunan ve temsilcilerimizin sorularını cevaplayan Sendikamız Avukatları Ebru Büşra SELVİTOPU ve Gökçe AYTUĞ YAHŞİ’ye teşekkür ederiz.

      Sendikamız Yöneticileri tarafından Örgütlenme Çalışmaları, Hukuki çalışmalar ve Davalarımızın durumları, Sendikamız Mali durumu ve Yıl içerisinde yapılan çalışmalar, Sosyal Medya ve İletişim konularında sunumlar gerçekleştirildi.

     2020,2021,2022 yıllarında 3 yıldır Yetkili Unvanını koruyan Kırklareli Üniversitesi Temsilciliğine, 2022 Yılında büyük başarı göstererek Şırnak’ta Yetkili Sendika olan Şırnak Temsilciliğimize ve 2022 yılında 100 üye sayısını geçen üniversite temsilcilerimize tebrik edip küçük hediyelerimizi takdim ettik.

     Tüm temsilcilerimize söz vererek sendikamızdan talepleri ve Üniversite bazında sorunlar dinlenerek çözümü noktasında çalışmalara başlanması kararı alındı.

    2022 yıllında sendikamız büyük bir başarı ile 10 kat büyüyerek Üniversite İdari Personelinin ilk ve tek Temsilcisi konumuna gelmiştir. 2022 yılı bitmeden Tayin Hakkımız ve Yükseköğretim Tazminatı Hakkımızı alarak 2023 yılında tüm üniversitelerde Yetkili ve Etkili Sendika olma ve Üniversite Çalışanlarının Yıllardır birikmiş  tüm sorunlarına tek tek çözme hedefiyle yola güçlü şekilde devam ediyoruz.

      Alınan Kararlar;

  • Toplantının Sonunda yapılacak YÖK Önünde Tayin ve Yükseköğretim Tazminatının Üniversite İdari Personeline de verilmesi için yapmış olduğumuz Basın Açıklaması sonrası YÖK Başkanından randevu alınması, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı çalışmalarının hızlandırılması.

  • Temsilcilerimiz arasından oluşturduğumuz Sorunlar Komisyonu ile Üniversitelerde İdari ve Teknik Personelin tüm sorunlarının detaylandırılarak gün yüzüne çıkarılması için kitapçık hazırlanması için çalışmalara başlanacaktır.

 

  • Görevde yükselme sınavlarının düzenli olarak en geç iki yılda bir yapılması için gerekli olan yönetmelik değişikliğinin bir an önce yapılması yönünde çalışmaların sıkılaştırılması.

  • Hülle atamalar üzerine çalışma yapılacaktır. Yapılacak çalışma iki ayaklı olup, ilk ayağı üniversitelere ve YÖK’e idari personelin bu konu üzerine olan rahatsızlıkları bildirilecek ve takip edilecektir. İkinci kısımda ise Üniversitelerde bulunan Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Daire Başkanı gibi kadrolarında sınav kadrosu olması yönündeki  daha önceki yasal talebimizin takip edilmesi. Ayrıca bu yasal düzenleme bir yandan talep edilirken, diğer taraftan da üniversite dışından kişilerin atanmalarının önüne geçebilmek için ilgili mevzuatta kurumda ya da herhangi bir yüksek öğretim kurumunda 5 yıl çalışmış olmak şartının getirilmesi için ilgili kurumlarla görüşme sağlanacaktır.

 

  • Üniversite İdari Personelinin Sorunlarının Personel Üzerindeki Psikolojik Etkisi, İdari Personelin İş Tatmini, İdari Personel Reel Ücretlerinin Yıllar İtibariyle Durumu, Üniversitelerdeki Unvanlar ve Görevlerin Kapsadığı Alanlar ve İdari Personellerin Yaptıkları İşlerin Mahiyetine Göre Görev Alanlarının Belirlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılacaktır.

 

  • ÖSYM ve Açık Öğretim sınav görevlerinde İdari Personelin eğitim durumuna göre sınav görevlerinin verilmesi hususu ilgili kurumlardan tekrar talep edilecektir. Ayrıca sınav görevi verilirken sendika ayrımı gibi durumlara bakarak sınav görevi veren üniversitelere uyarı yazısı yazılacaktır.

 

  • Sözleşmeli Personelin Kadroya geçirilmesi çalışması, 3600 Ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesi ve YHS kaldırılmasıyla ilgili çalışmaları güçlendirilecektir.

 

  •  Sendikamızın Üniversite İdari Personelini güçlü bir şekilde temsiliyeti için teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık verilecektir.

 

  • Sendikamız üye istatistikleri ve mali tablosu web sitemiz üzerinden düzenli olarak güncellenerek yayınlanacaktır.

 

  • Youtube, Twitter, Instagram, Facebook ve Sendikamız Dergisi işlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi ve Sendikamız çalışmalarının kamuoyu oluşturma adına daha büyük kitlelere ulaştırılması adına çalışmalar güçlendirilecektir.

      Toplantımıza katılan Sendikamız Yönetim Kurulu, Bölge Temsilcileri, Şube Yöneticileri ve ülkemizin dört bir yanından gelen Üniversite Temsilcilerimize teşekkür ederiz. Şubelerimiz, Temsilcilerimiz bilsinler ki biz Genel merkez olarak hep yanınızdayız. Her çalışmanızda sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Temsilciler Toplantımızı her ay gerçekleştireceğiz. Bu toplantıları yüz yüz yüze yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah Ünipersen Ailemizde hep beraber güzel günlerimiz olacak…

      Bugüne kadar Zoru görüp kaçmadık, Makam, Mevki, Sıfat, Unvan kaygımız olmadı. Her gün başımızı yastığa koyduğumuzda bizlere güvenen binlerce kişi için bugün bir şey yapabildik mi? Yarın ne yapabiliriz vicdanı ile uyuduk. Bu yüzden bizde Yorulmak var Pes Etmek yok, Umut var, İnanç var Yılmak yok, Gidilecek yolumuz, fethedeceğimiz gönüller, aşılacak dağlarımız var, ortak hislerimiz, ortak acılarımız, dertlerimiz, hüzünlerimiz var. Sizlerin duaları, umutları var. Bu yüzden biz buradayız sizinleyiz, Umutla, azimle, kararlılıkla...

        Son yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmeleri net olarak gösterdi ki, Üniversite İdari Personelinin temsiliyeti ve sorunlarının çözümü amacıyla kurulan Sendikamız Üni-Per-Sen dışında İdari Personelin sorunlarının çözümü için hiçbir konfederasyon ve sendika bir çalışma yapmamaktadır. Oransal zam da dahil olmak üzere Üniversite İdari Personelinin tüm sorunlarını çözene kadar, İdari Personeli hak ettiği çalışma ortamına kavuşturana kadar durmadan çalışacağız. Gelin sizde bu kutlu yolda yanımızda olun.

   Hiçbir zaman Üniversite İdari Personelini, kadrolarımızı sahipsiz bırakmayacağız… Güzel Günler Yakındır…

#TemsilcilerToplantısı

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

www.unipersen.org.tr

bottom of page