top of page

3600 EK GÖSTERGEDE AYRIMCILIK DEVAM EDİYOR...

 

     3600 Ek Gösterge düzenlemesinde dahiyane bir formül bulunarak tüm memurlara 600 puan ilave ek gösterge ile sorunun çözüleceği düşünülmüştü. Fakat tazminat yansıtma oranlarındaki farklılık, özellikle 3600 ve üstü ek göstergeler için çok daha büyük katkı sağlaması kamuda ayrımcılığı bir kez daha ortaya koymuştu.

 

      Sendika olarak en başından beri ek gösterge çalışmasının kadro bazlı değil eğitim durumu bazlı yapılması gerektiğini, bu şekilde de hem ayrımcılık ortadan kalkacak hem de eğitim kamu çalışanları arasında teşvik edilmiş olacağını söylüyoruz.

 

    Fakat düzenlemenin meclis ayağında komisyon görüşmeleri esnasında bu ayrımcılığı ortadan kaldırıp tüm memurlar için lisans mezuniyeti olanlara 3600 demek yerine, yine kadro bazlı yaklaşılmış, bazı kadrolar torpilli olurken diğer kadrolar yine görmezden gelinmiştir.

 

      Örneğin kamuda yönetici kadrosunda görev yapan müdür, müdür yardımcısı, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, şube müdürü, sayman ve sayman yardımcıları 3600 ek gösterge çalışmasına dahil edilirken kamuda yönetici kadrosunda görev yapan kurumların hafızası konumundaki şefler yine görmezden gelinmiştir. Ayrıca mevcut düzenleme ile yönetici kadrosunda bulunmayan öğretmen, sağlık personeli, polis, imam ve bekçilere 3600 ek gösterge verilirken kurumlardaki tüm yazışmaları, iş ve işlemleri yapan idari, teknik personel yok sayılmıştır. Bu haliyle çıkacak olan 3600 ek gösterge çalışması eksik çalışmadır, ayrımcı çalışmadır, adalet barındırmayan çalışmadır.

 

   Buradan bir kez daha sesleniyoruz; kamuda adaletli bir çalışma hayatı sağlayabilmek için, düzgün işleyen çalışma barışı tesis edebilmek için mevcut çalışma revize edilerek tüm memurların 1. Derece kadrolarına 3600 ek gösterge getirilmeli, 3600 ek gösterge sonrasında kadro bazlı düzenlemeler yapılmalıdır.

 

   3600 ek göstergenin Kamu çalışanları arasında ayrım yapan, adalet barındırmayan, iş barışını zedeleyen şekliyle yasalaşması durumunda hukuki olarak da haklarımızı aramaya devam edeceğimizi buradan bildiriyoruz.

 

   Not: Bu süreçte Siyasi Öğretmen Sendikalarının ben yaptım kavgasına girmeyeceğiz, ama henüz Genel Sekreter, Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Yüksekokul Sekreterinin kim olduğunu bilmeyen, sorunlarını bilmeyen Öğretmen Sendikalarının bu konuda çözüm ürettiği konusu malumunuz samimiyetten uzaktır.. Sendikamızın bu konuda çalışmaları kurulduğu günden beri takip edilebilir...

 

#3600Ekgösterege

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

bottom of page