top of page

       Sorunlarımızı, Taleplerimizi Görünür kılmak için eylemdeyiz… Geleceğin Sendikaları olarak ne söz verdiysek, gereğini yapmak için, alanlara çıkıyoruz..! Mücadelemizi güçlendiriyoruz...

      Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN) ve Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) olarak 19 Ekim 2022 Çarşamba günü TBMM önünde Eylemdeyiz.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İÇİN;

       3600 Ek Gösterge Sadece 4 Meslek Gurubuna Ve Yöneticilere Verilmesi Sorunu Çözmez! 3600 Ek Gösterge sorununun adil ve kalıcı çözümü çok basittir. Bu çözüm; kadro veya unvan ayrımı yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve 1.dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi adil bir çözümdür.

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ TAYİN NAKİL HAKKIMIZ İÇİN;

     Kamu Personelinin en temel hakkı olan ve Üniversite Çalışanlarının kanayan yarası haline bu sene toplu sözleşme metnine giren ama halen somut adım atılmayan Üniversite İdari Personelinin Tayin Nakil Hakkımızı istiyoruz.

TÜM SÖZLEŞMELİLERE KADRO İÇİN;

    İstisnasız tüm sözleşmeli çalışanlara Kadro verilmelidir.

YARDIMCI HİZMETLERİN KALDIRILMASI İÇİN;

     Kamuda yıllardır miadı dolmuş Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalıdır.

EYLEMDEYİZ… Tüm Çalışma Arkadaşlarımızı Mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz…

     Sendikamız tüm bu çalışmalar için alt yapısını oluşturmuştur. Genç Dinamik yapısı, mücadele azmi ve kararlılığı ile köhneleşmiş, siyaset batağında sorunları çözmekten çok çözümsüzlük yaratmış üyelerinden uzaklaşmış siyasi sendikacılığı yıkarak. Gerçekten memurun yanında siyasetten ranttan uzakta gecesi gündüzü haklarımızı iyileştirmek için çalışan GELECEĞİN SENDİKALARI ile yürüme zamanı gelmiştir.

bottom of page