top of page

      Bilindiği üzere, 2021 yılı Ağustos ayında imzalan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 20. Maddesinde Üniversite İdari Personelinin yer değişikliği ile ilgili çalışma yapılacağı kararı alınmıştı. Bu karar hem yıllardır ailelerinden ayrı yaşayan binlerce idari personele umut olmuş, hem de dezavantajlı konumda yer alan yükseköğretim kurumlarının personel probleminin çözümü için bir yol olacaktır.

Tayin ve Nakil Sorunu :

           Yükseköğretim Kurumlarında görev yapmakta olan İdari Personel, Tayin ve Nakil konusunda çok ciddi problemler yaşamaktadır. Anayasa ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre yasal bir hak olan Tayin ve Nakil konusunda Üniversite İdari Personeli kendine uygun ve boş kadrosu olan kurum bulma, sonra da Üniversitesinden muvafakat alma zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Eş, sağlık ve eğitim gibi özür durumlarında bile boş kadro bulunamamakta, bulunsa dahi Üniversite Rektörleri personel ihtiyacını bahane ederek muvafakat taleplerini reddetmektedir. Bu dosyalarının tamamı da idari yargıya taşınarak idare mahkemelerinin iş yükünü de arttırmaktadır. Çalışanlar da fazlasıyla bu mağduriyetler nedeniyle çalışma motivasyonlarını tamamen yitirmektedir.

        Bu sebeplerle üniversite idari personeli için hazırlanacak bir yönetmelik ile (Örnek: Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik) Üniversiteler arası isteğe bağlı ve özür gruplarına yönelik bir tayin dönemi açılarak. Belirlenen kontenjanlar üzerinden ÖSYM veya YÖK’ün elektronik ortamda alacağı tercihlerle, çalışma süresi, özür grubu, kadro ve derecesi gibi kıstaslarla puanlamalar yapılıp tercihler alınarak bu işlem yasal bir zemine oturtmak çağın gereği, Yükseköğretim Kurumlarında istenilen başarıyı yakalamak için bir zorunluluktur.

       Sendikamız bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK ve Strateji Bütçe Başkanlığı ile bu yönetmeliğin temellerinin atılmasında ve bu sorunun çözülmesinde her türlü desteğe hazırdır. Sendikamız Üniversite İdari Personelinin sorunlarına en hakim sendikadır. Bu konunun çözülmesini bekleyen yaklaşık 150.000 Üniversite İdari Personeli artık sizlerden bir adım beklemektedir.

     Yükseköğretim Kurumlarında görev yapan idari personelin tayin sorununa ilişkin Sendikamızın çözüm önerisi aşağıdadır.

Yükseköğretim Kurumlarında idari personelin tayin sorununu bir yandan çözerken diğer yandan da bu kurumlardaki personel eşitsizliğini ortadan kaldırmak için dezavantajlı bölgelerde bulunan kurumlarda çalışan personeli teşvik etmek gerekmektedir. 

ads-04.png
ads-05.png
ads-06.png
ads-07.png
ads-08.png
ads-09.png
ads-10.png
bottom of page