top of page

        Sendikamız kurulduğu günden beri güçlü şekilde mücadele ettiği, halen bu atamalar ilgili davalarımızın devam ettiği ve bu atamaları yapanlar ve yapılanlar kim olursa olsun en sert şekilde karşı çıkıp kamuoyuna duyurmaktayız. Üniversitelerde Rektör eliyle yapılan Hülle atamalar konusu sayıştay tarafından da kamu zararı olarak karar verilmiş rektörlere uyarı mahiyetinde olmuştur. Sendika olarak tekrar dile getiriyoruz. Üniversitelerde kim haksız, hukuksuz, adaletsiz iş yaparsa karşılarında bizi bulur. Ve tüm gücümüzle dava yolu, kamuoyuna duyurma ve tüm yollara başvuracağımızı tekrar belirtiyoruz. Üniversite İdari Personeli artık sahipsiz, korumasız değil arkalarında dağ gibi bir ailesi, sendikası, mücadelesi var.

 

     Bir çok Üniversitede kurum dışından Liyakatsiz atamalar yapılmaktadır. Üniversiteye tüm ömrünü adamış, dişini tırnağına takarak çalışmış insanlar yerine, dışarıdan yöneticiler amir konumuna getirilmektedir. Arkadaşlar daha ne kadar bu olanları izleyeceksiniz daha ne kadar bekleyeceksiniz artık hep birlikte bu olanlara ses çıkarmamız gerekli değil mi?

 

     Genel Sekreterlik makamı idari görevdir İdari Personel olmalıdır dediğimizde ne olacak bir kadro dediniz. Daire Başkanlıklarına Akademik kadrolar atanınca bir şey olmaz 3 yılları var dediniz. Şimdi müdür kadrolarına kadar üniversite dışından yönetici transferi yapılıyor buna da ses çıkarmayacak mısınız?

 

      Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma! değil miydi bizim düsturumuz... işi ehline verin! değil miydi bizim dinimizin emri.! ne oldu da hak ve adalet terazimiz bozuldu. Bakıyoruz, adalet diye bağırıyor! haksızlığa uğramış tutunacak dal arıyor! Diyoruz ki gel biz seni müdür yapamayız amir de yapamayız. Ama biz adaleti savunuruz. Senin hakkını kimseye yedirmeyiz. Bizler her zaman tutunduğunuz dal, sesiniz, adalet talebinizin savunucusu olmaya söz verdik diyoruz var gücümüzle çalışıyoruz.

 

     Bunları söyleyen tüm bu arkadaşlar artık bizim yanımızda. Şimdi de size 3 ayda bir 400 TL vereceğiz diye başarısızlıklarını ört bas edip rantlarını koltuklarını sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Biz bu oyunu bozacağız merak etmeyin ama sakın aylık 80 TL ye Memurun Geleceğini Üniversite İdari Personelinin Geleceğini sahipsiz bırakmayın. Emin olun biz sizlere onlardan çok daha fazla şey kazandıracağız.

 

      Bizler Üniversitelerde sadece HAK ve ADALET istiyoruz. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin istiyoruz. Biz biliyoruz ki, HAK ve ADALET isteyenlerin önünde elbet ve ebet engeller olacaktır ama bu uğurda yola çıkanlar mutlak zafere ulaşacaktır. Saflarını hala belirleyememiş, kendi özünü bulamamış, tavrını ortaya koyamamış Üniversite İdari Personelinin de biran evvel kararlarını vermeleri elzemdir.

 

#ÜniversitelerdeHülleAtamalarSonBulsun

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

İŞTE O KARARLAR

 

 

Yılı: 2019
Dairesi:4
Karar No: 258
İlam No: 69
Tutanak Tarihi: 30.3.2021

Bu itibarla, bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken, . Meslek Yüksek Okulu'na yüksekokul sekreteri olarak atanan .'ün ve laborant olarak görev yapmakta iken Fen Bilimleri Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atanan .'in daha sonra şube müdürlüğü kadrosuna atanmaları ve bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu oluşan. TL kamu zararın.

 

Yılı: 2019
Dairesi: 4
Karar No: 258
İlam No: 69
Tutanak Tarihi:30.3.2021

Bu itibarla, . Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken, 19.04.2019 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na yüksekokul sekreteri olarak atanan . 'nun daha sonra 09.05.2019 tarihinde şube müdürü kadrosuna atanması ve kendisine bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu oluşan. TL kamu zararının Üst Yönetici .'ye (Rektör) tek başına,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53'üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, anılan Kanunun 55'inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,.

 

 

Yılı: 2019
Dairesi: 4
Karar No: 258
İlam No: 69
Tutanak Tarihi: 30.3.2021

Bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken, İslami İlimler Fakültesine fakülte sekreteri olarak atanan. 'nın daha sonra şube müdürlüğü kadrosuna atanması ve kendisine bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi.

Bu itibarla, .'nın mevzuata aykırı olarak şube müdürlüğü kadrosuna atanması ve bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu oluşan. TL kamu zararının Üst Yönetici. ' ye (Rektör) tek başına,

Yılı: 2019
Dairesi: 4
Karar No: 258
İlam No: 69
Tutanak Tarihi: 30.3.2021

Bu itibarla, astsubay başçavuş olarak görev yapmakta iken Yabancı Diller Yüksek Okuluna yüksekokul sekreteri olarak atanan. hemşire olarak görev yapmakta iken Sosyal Bilimler Enstitüsüne enstitü sekreteri olarak atanan. ve hemşire olarak görev yapmakta iken Yabancı Diller Yüksek Okuluna yüksekokul sekreteri olarak atanan .'in daha sonra şube müdürlüğü kadrosuna atanmaları ve kendilerine bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu oluşan. TL kamu zararının Üst Yönetici .'a (Rektör) tek başına.

 

 

Yılı: 2019
Dairesi: 4
Karar No: 258
İlam No: 69
Tutanak Tarihi: 30.3.2021

Bu itibarla, veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapmakta iken Fen Bilimleri Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atanan. ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmakta iken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na yüksekokul sekreteri olarak atanan .'ın daha sonra şube müdürlüğü kadrosuna atanmaları ve bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu oluşan. TL kamu zararının Üst Yönetici. 'a (Rektör) tek başına,

 

headline.jpg
bottom of page