top of page

SENDİKAMIZ TARAFINDAN ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN TENZİLİ RÜTBE (HÜLLE) ATAMALARIN İPTALİ İÇİN DAVA SÜRECİ BAŞLATILDI…

 

Kurulduğumuz günden beri; haksızlıklara, adaletsizliklere, kayırmacılığa ve hukuk dışılığa karşı mücadele eden, Üniversite İdari Personelinin hak ve çıkarlarını savunmayı ilke edinmiş sendikamız bugünde aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bir çok üniversite de yaşanan her zaman her platformda gündeme getirdiğimiz hülle atamaların durdurulması için Gebze Üniversitesi’nde kurum içinden yapılan 14 atama kurum dışından yapılan 3 atama için dava sürecini başlattık. Ve diğer üniversitelerde de bu atamaların hiç birine izin verilmeyeceğini ve dava sürecinin hemen başlatılacağını belirtmek isteriz.

 

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde "Görev Grupları Arasındaki Geçişler ve Sınavsız Atanma" başlıklı 20 nci maddesinin (d) bendinde, "Şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılır." düzenlemesine göre Şube Müdüründen daha üst olan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreteri kadrolarına genel hükümlere (lisans mezunu olmak ve hizmet süresi şartı) göre "SINAVSIZ ATAMA" yapılabilmektedir.

 

Belirtilen kadrolara sınavsız atama yapılmasındaki temel düzenlemenin amacı, Rektörün idari teşkilatını etkin ve verimli çalıştırması amacıyla idari yönetim kadrosunu doğrudan kendisini seçmesine imkan vermek, böylelikle idari hizmetlerde uyumun ve buna bağlı olarak kalitenin sağlanmasıdır.

 

Ancak, ülkemizde her boşluk bırakılan düzenlemede yaşanıldığı gibi bu hususta yıllardır suiistimal edilmiş, sınavsız atamalara yapılan kadrolar üzerinden bir nevi asansör sistemi oluşturularak, üst kadrolara atananlar kısa süreler içerisinde alt kadrolara sınavsız atanarak kariyer ve liyakat ilkeleri hiçe sayılmıştır.

 

Son günlerde üniversitelerde artan bu durum nedeniyle nerdeyse tüm sınava tabi kadrolar bu şekilde doldurulmuş ve doldurulmaya devam etmektedir.

 

Liyakat ve kariyer ilkelerine aykırı, objektiflik ve fırsat eşitliğinden uzak, hiçbir norm ve kurala uymayan bu atama sistemi, vicdanlarda derin yaralar açmış, kurumsal kültüre ve aidiyete zarar vermiştir. Bu olay sonucunda personel arasında derin huzursuzluklar ve güven kaybı oluşmuş, Öte yandan, Kuruma yeni başlayan memurlar da mevzuat öğrenip kariyer planı yapmak yerine, kısa yoldan yükselmenin yollarını arar hale gelmişlerdir.

 

Hülle Atamaların iptali için açmış olduğumuz bu dava ile birlikte objektif kriterlere dayalı, fırsat eşitliği, liyakat ve kariyer ilkelerine uygun bir sınav sistemini getirmesi diliyoruz.

 

Davamız Hayırlı ve Uğurlu Olsun…

 

Bugün Üniversitelerde yetkiliyiz naraları atan Öğretmen Sendikaları var. Bu atamalara göz yumanlar var. Üniversite İdari Personelinin haklarını ağızına almayanlar var. Seni müdür yapacağız seni amir yapacağız diyenler var biz yönetimin sendikasıyız diyenler var.

Değerli çalışma arkadaşlarım, bizden bunları beklemeyin biz adaleti savunuruz. Senin hakkını kimseye yedirmeyiz. Bizler her zaman tutunduğunuz dal, sesiniz, adalet talebinizin savunucusu oluruz. Çalışma Arkadaşınız, Dostunuz, Aileniz oluruz.

 

Üniversite İdari Personelinden bir haber sözde yetkili öğretmen sendikalarından yetkileri de tek tek alacağız merak etmeyin bu yıl Kırklareli Üniversitesinde büyük farkla aldığımız gibi. Seneye ODTÜ, Gebze, Gümüşhane, Artvin, Kafkas, Şırnak, Bandırmada, Dokuz Eylül, Trakya, Boğaziçi ve bir çok üniversitede Üniversite İdari Personelinin İlk ve Tek Temsilcisi olarak Yetkili ve Etkili sendika sendikamız olacaktır.

 

ÜNİVERSİTELER HEPİMİZİN VE GELECEĞİMİZİ SAĞLAM TEMELLER ÜSTÜNE İNŞAA ETMEK HER ÇALIŞANIN VAZİFESİDİR.

Hülle.png
bottom of page