top of page

Üniversitelerde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının bir an önce açılması konusunda Üniversitelere ve YÖK’e yazımızı ilettik.

Sendikamız kurulduğu günden itibaren en öncelikli olarak çözmeye çalıştığı kanayan yaramız olan tayin ve nakil mağduriyetleri, Yükseköğretim Tazminatı ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının hakkaniyetli bir şekilde periyodik olarak her yıl yapılması konuları öncelikli olmuş bu konuları çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.

GYS ve UDS açmayan temsilciliklerimiz yönetimlerine ve YÖK’e bu sınavların açılması için talep yazılarımızı ilettik ve süreci takip etmekteyiz.

GYS ve UDS ile ilgili taleplerimiz;

“Kurumlar yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması için her yılın şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolara ilişkin belgelere de yer verecek şekilde başkanlığa talepte bulunabilir” bulunabilir şeklinde bir madde ile bu insiyatif üniversitelerin keyfiyetine bırakılmamalıdır.

Üniversitelere tahsis edilen kadro sayısının ve çeşitliliğinin çok az olması bizlere 657 sayılı kanunun kariyer ve liyakat olanaklarını sunamamaktadır diğer kurumlarda olduğu gibi uzmanlık kadrolarının üniversitelere tahsisi.

Şef üzerindeki kadrolarla ilgili hiçbir sınav vb yapılmadan hülle yoluyla yapılan atamalara son verilmesi (Şube müdürlüğü, Fakülte Sekreterliği, Daire Başkanlığı vb ) bu kadrolarında sınavlarının hakkaniyetli şekilde yapılmasının sağlanması.

Sınav sürecinin Hak ve adaletli şekilde yürütülmesi konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapılmasının takipçisi olacağımızdan, Mülakat sürecinin bizler için önemi ve hassasiyetini tekrar Üniversite Yönetimlerine iletiyoruz. Üniversite İdari Personel Sendikası olarak Memurluk ve Şeflik Sınavı sonrası sözlü sınavın yapılmaması için mücadele vermekteyiz ama sözlü sınav yapılacaksa da yazılı puanını ciddi etkileyecek bir sözlü sınav yaptırmamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sınır 5 puandan fazla olmamalıdır.

Bu taleplerimizin de dikkate alınarak sınavların bir an önce açılması gereklidir.

Üniversite İdari Personeli artık karar vermek zorundadır… ya geleceğini Üniversite İdari Personelinden bir haber olan, siyasi öğretmen sendikalarına bırakıp kaderine razı olacak, ya da sizler için kurduğumuz tek amaç ve gayesinin Üniversite İdari Personelinin daha mutlu olması, geleceğe umutla bakması amacında olan tüm yönetim kurulunun Üniversite İdari Personelinden oluşan sendikada toplanacağız. Başka bir çıkar yol yok.

Sizleri anlıyoruz demiyoruz sizin yaşadıklarınızı yaşıyoruz diyoruz...

Fotoğraf Alıntı Kahve Facebook Gönderisi (2).png
bottom of page