top of page

       YÖK, 2022 yılında Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarını açmalıdır

        Bilindiği üzere, Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması devlet memurluğunun temel ilkelerinden olan "Liyakat ve Kariyer İlkeleri" gereğidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3. maddesinde de, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "yeterlik" ilkeleri bu kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; Kariyer ilkesi; "Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak"; Yeterlik ilkesi; "Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet Memurlarını güvenliğe sahip kılmak" olarak tanımlanmıştır. Anayasa'nın 49. maddesinde, çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğunun, devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları korumak ve çalışmayı desteklemek, elverişli ekonomik ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alacağını düzenlenmiştir.

      Yukarıda izah edilen nedenler, yasanın temel ilkeleri, kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak; 2020,2021 yıllarında yapılmayan Merkezi GYS ve UDS sınavlarının 2022 yılında yapılmasını talep ediyoruz.

     Sendikamız yakın tarihte YÖK tarafından GYS ve UDS sınavının açılması için YÖK'e ve Üniversitelere yazılarını iletmişti. Fakat YÖK 2022 yılında Merkezi Görevde Yükselme Sınavı açılması ile ilgili planlarının olmadığını açıklamıştır.

      2020, 2021 yıllarında Pandemi koşulları öne sürülerek yapılmayan GYS ve UDS sınavının 2022 yılında da planlanmayarak Tayin Nakil Hakkında olduğu gibi GYS ve UDS Üniversite Rektör ve Yönetimlerin inisiyatifine bırakılmıştır.

      "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kurumlar, yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması amacıyla HER YILIN ŞUBAT AYI SONUNA KADAR görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolarına ilişkin bilgilere de yer vererek Başkanlığa talepte bulunabilir. Başkanlık, talepler çerçevesinde resmi internet sitesinden birinci fıkra hükümlerine göre yazılı sınav duyurusuna çıkar." hükümlerine göre 2022 yılı içerisinde üniversite personelin adil ve hak ederek üst kadrolara yükselmesinin temini için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını açmasını gündeme taşımıştık. Üniversitelerimiz sendikamız talepleri doğrultusunda YÖK'e sınav yapmak için yaptıkları başvurularda YÖK'ün böyle bir planlamamız yoktur cevabını almışlardır.

      Bu duruma paralel olarak YÖK'ün merkezi sınav açmamasını fırsat bilen "bazı üniversiteler" Şube Müdürü kadrosuna atamalarda hülle diye tabir ettiğimiz yöntemi kullanarak ölçülemeyen ve denetlenemeyen bir sistem yaratmaktadır. Bu durum, üniversitelerde liyakatsiz atamaların yaygınlaşmasına neden olduğu gibi Sayıştay tarafından mali denetimlerde "kamu zararlarına" konu da olabilmektedir. Personelin motivasyonunu düşürerek huzursuzluk da yaratmaktadır.

      Bu bağlamda, idari insan kaynağının sınava dayalı yükselmesinin önünü açmak için 2022 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılmasını üniversite idari personeli adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Yükseköğretim Kurulunun dikkatlerine ve takdirlerine sunuyoruz.

     YÖK'ün Üniversite İdari Personelinin sorunlarına, taleplerine sessiz ve duyarsız kalmasını istemiyoruz ve bu durumu kabul etmiyoruz.

    YÖK'ün biran önce Üniversite çalışanlarının temsilcisi ÜNİPERSEN ile sorunlarımız ve taleplerimiz noktasında diyalog kurarak Tayin Nakil Hakkı, Yükseköğretim Tazminatı, Merkezi GYS ve UDS Sınavlarının açılması noktasında çalışmalara başlamasını talep ediyoruz.
Tayin Nakil Hakkı Yönetmeliği ve Yükseköğretim Tazminatı Kanun Değişikliğinin biran önce yayınlanmasını beklemekteyiz.

       Sendikamız, haklarımızla ilgili yoğun çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye'nin İlk ve Tek Üniversite Sendikası olarak tüm üniversitelerde üniversite çalışanlarının hakları için mücadelemizi güçlü şekilde sürdürmekteyiz. Tüm Üniversite Çalışanlarını Sendikamıza destek olmaya davet ediyoruz.

Başlatmış olduğumuz İmza Kampanyamız https://www.change.org/GYSveUDSYÖKaçmalı

Twitter Hastag #GYSveUDSYÖKaçmalı 02.03.2022 Çarşamba / 19:00 - 21:00

bottom of page