top of page

          SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE USULSÜZ ATAMALAR İÇİN DAVA AÇTIK          Kurulduğumuz günden beri; haksızlıklara, adaletsizliklere, kayırmacılığa ve hukuk dışılığa karşı mücadele eden, Üniversite İdari Personelinin hak ve çıkarlarını savunmayı ilke edinmiş ÜNİPERSEN bugünde aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bir çok üniversite de yaşanan her zaman her platformda gündeme getirdiğimiz usulsüz atamalar durdurulmalıdır.  Sivas Cumhuriyet  Üniversitesi’nde kurum içinden ve kurum dışından yapılan haksız atamalar için dava sürecini başlattık.  Ve diğer üniversitelerde de bu atamalarla mücadelemiz devam edecek ve usulsüz atamalar için dava süreçlerini hemen başlatılacağımızı belirtmek isteriz.

    Liyakat ve kariyer ilkelerine aykırı, objektiflik ve fırsat eşitliğinden uzak, hiçbir norm ve kurala uymayan usulsüz atamalar, vicdanlarda derin yaralar açmış, kurumsal kültüre ve aidiyete zarar vermiştir. Bu atamalar sonucunda personel arasında derin huzursuzluklar ve güven kaybı oluşmuş, Öte yandan, kuruma yeni başlayan memurlar da mevzuat öğrenip kariyer planı yapmak yerine, kısa yoldan yükselmenin yollarını arar hale gelmişlerdir.

     Usulsüz Atamaların iptali için açmış olduğumuz bu dava ile Üniversitelerde objektif kriterlere dayalı, fırsat eşitliği, liyakat ve kariyer ilkelerine uygun bir sınav sistemini getirilmesini talep ediyoruz.

           Davamız hayırlı ve uğurlu olsun…

      Bugün Üniversitelerde yetkiliyiz naraları atan siyasi öğretmen sendikaları var. Bu atamalara göz yumanlar var. Üniversite İdari Personelinin haklarını ağızına almayanlar var. Seni müdür yapacağız seni amir yapacağız diyenler var biz yönetimin sendikasıyız diyenler var. Size aylık 150 TL Sendika parası vereceğiz diyerek geleceğinizden, haklarınızdan vazgeçmenizi isteyenler var.

    Değerli çalışma arkadaşlarımız, bizden bunları beklemeyin, biz adaleti savunuruz. Senin hakkını kimseye yedirmeyiz. Bizler her zaman tutunduğunuz dal, sesiniz, adalet talebinizin savunucusu oluruz. Çalışma Arkadaşınız, Dostunuz, Aileniz oluruz. Üniversite Çalışanlarını, bizden bir haber siyasi öğretmen Sendikalarına mahkum etmeyin.  

     ÜNİVERSİTELER HEPİMİZİN VE GELECEĞİMİZİ SAĞLAM TEMELLER ÜSTÜNE İNŞAA ETMEK HER ÇALIŞANIN VAZİFESİDİR.

 

bottom of page