top of page
 • Sendikanız Üniversite İdari Personel Sendikası Ne Zaman Kuruldu?
  Sendikamız 17 Nisan 2015 tarihinde Kırklareli’de kurulmuştur.
 • Üniversite İdari Personel Sendikası (Ünipersen) Niçin Kuruldu?
  Ünipersen, Yükseköğretim Kurumlarında memur olarak çalışan idari personelin sorunlarına Milli Eğitim Bakanlığı merkezli kurulan sendikaların çözüm bulmadığı için kısaca idari personel temsil edilmediği için kurulmuştur.
 • Niçin Ünipersen'li Olmalıyız?
  Bugüne kadar yapılan tüm toplu sözleşmeler incelendiğinde Üniversite İdari Personeli özelinde hiçbir kazanım elde edilmediği görülecektir. Bunun nedeni ise eğitim hizmet kolunda 1,5 milyon personelin olmasından dolayı idari personelin sorunları dile getirilmemiş ya da ağız ucuyla söylenmiştir. Bu nedenle kendi adımızda kurulan sendikada birlik olmalıyız ki sorunlarımızı yöneticilerinin eğitimci olduğu sendikaların değil de yöneticileri bizler gibi idari personel olan Ünipersen ile sorunlarımız çözüm bulsun.
 • Üniversite İdari Personel Sendikasında Örtülü Şekilde de olsa Siyasi ya da İdeolojik Düşünce Hakim midir?
  Ünipersen'in kuruluş amacı Üniversite İdari Personelini siyasetten ve ideolojilerden bağımsız olarak temsil ederek İdari Personelin sorunlarını çözmektir. Ünipersen siyasi partilerin ya da ideolojilerin hiçbir zaman arka bahçesi olmamıştır. Ünipersen sadece idari personelin arka bahçesidir.
 • Niçin Birlik Olmalıyız?
  Bizler Üniversite İdari Personeli olarak perdenin gerisinde çalıştığımız için haklarımızın korunması ve mevcut sorunlarımızın çözülmesi için temsil edilmek zorundayız. Aksi halde son beş yılda mali olarak uğradığımız kayıplara özlük hakları yönünden de maruz kalabiliriz. Üniversiteler özelinde düşünecek olursak idari kadrolara akademik personel görevlendirmeleriyle bu mağduriyetlerle sıkça karşılaşıyoruz. Bu durumun ortadan kaldırılması ve merkezi olarak sorunlarımızın çözülmesi için birlik olup kendi içimizden yöneticilerin olduğu sendika ile Ankara’da çözüm aramalıyız.
 • Üniversite İdari Personel Sendikasının (Ünipersen) Herhangi Bir Konfederasyona Bağlılığı Var mıdır?
  Ünipersen, mevcut konfederasyonların yapısı incelendiğinde siyasi taraflarının olması veya Üniversite İdari Personelinin temsiliyetinin mümkün olmayacağı yapılarının olması nedeniyle sendikamızdan önce kurulmuş olan bu konfederasyonlara katılmayı uygun bulmamıştır. Bu nedenle bağımsız sendika olarak faaliyet göstermektedir.
 • Üniversite İdari Personel Sendikası (Ünipersen) İlerleyen Yıllarda Bir Konfederasyona Üye Olmayı Planlamakta mıdır?
  Ünipersen, yukarıda zikredilen nedenlerin varlığı devam ettiği sürece herhangi bir konfederasyona üye olmayı düşünmemektedir. Ancak özellikle ikili yapıların olduğu hizmet kollarında idari personeli temsil eden sendikaların olması ya da Ünipersen olarak öncülük ederek bu hizmet kollarında sendikalaşmaya gidilmesi durumunda İdari Personel Konfederasyonu adında yeni bir konfederasyon kurulmasına öncülük etmeyi planlamaktadır.
 • Üniversite İdari Personel Sendikasının (Ünipersen) Tüm Devlet Üniversitelerinde Temsilciliği Var mıdır?
  Üni-Per-Sen, kurulduğu günden beri yoğun teşkilatlanma çalışmalarına başlamıştır. Bugün itibariyle 105 Üniversitede temsilciliğini kurmuştur. Tüm üniversitelerdeki idari personel arkadaşlara ulaşabilmek için bölge temsilciliği sistemine geçmiş olup, Bölge Temsilcilerimizin iletişim bilgileri web sitemizde mevcuttur.
 • Üniversite İdari Personel Sendikasına (Ünipersen) Nasıl Üye Olabilirim?
  Sendikamız üye olmak için web sitemizde bulunan üyelik işlemleri kısmından üye formunu doldurup imzaladıktan sonra tarayarak ünipersen2015@gmail.com adresine mail atmanız yeterlidir. Sonrasında üyelik işlemleri sendikamız tarafından gerçekleştirilerek kurumunuza üst yazı ile gönderilmektedir.
 • Kendi Üniversitemde Sendikanız Temsilcisi Olmak İçin Neler Yapmam Gereklidir?
  Sendikamız üniversite temsilcisi olmak isteyen arkadaşların üyelik formları ile birlikte web sitemizde örneği bulunan temsilcilik dilekçesini de doldurarak göndermesi gerekmektedir. Temsilcilik kurmak için üye sayısı sınırı bulunmamaktadır. Bir kişi üye olup sendikamız temsilcisi olabilir.
 • Bulunduğum ilde Sendikanız Şubesini Kurmak İçin Kaç Üye Olması Gerekmektedir?
  Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme ve Sendikalar Kanununa göre bir ilde şube kurabilmek için o il genelinde 400 üye sayısının aşılmış olması gerekmektedir. 400 üye sayısına ulaşılan illerde sendikamızdan şube kurulması yönünde talepte bulunulabilir.
 • Sendikanız Aidatı Ne Kadardır?
  Sendikamız üyelerinin maaşlarından kesinti yapılarak sendikamız banka hesabına yatırılan oran diğer kamu görevlileri sendikalarında olduğu gibi binde beştir.
 • Sendikanız Hangi Hizmet Kolundadır?
  Sendikamız Eğitim-Öğretim Hizmet kolundadır.
 • Sendikalı veya Temsilci Hangi Güvenceye Sahiptir?
  Sendikalı olmanın temel amacı, sorunların çözümünü birlikte hareket ederek çözüme kavuşturmaktır. Bunun yanı sıra sendikalı olan kişi Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile korunmaktadır. Bu durum Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun güvenceler bölümündeki 18. Maddede açıkça belirtilmiştir. Ayrıca sendikalı kişiyi ilgili sendika hukuki yönden de temsil etmeye yetkilidir.
 • Sendikanıza Hangi Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Kapsıyor?
  Eğitim-Öğretim Hizmet kolundaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır. Bunlar; Yüksek Öğretim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu. Ancak sendikamız üniversitelerde çalışan idari personellerin tek çatı altında toplanması ve sorunlarının çözümü için kurulduğundan çalışma alanımız Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ve Yüksek Öğretim Kurumlarıdır.
 • Aday Memurlar Sendikanıza Üye Olabilir mi?
  Aday memurların sendikaya üye olmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Sendikanıza Üye Olabilir mi?
  Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin sendikamıza üye olmasında kanunen sakınca bulunmamaktadır.
 • Akademik Personel Sendikanıza Üye Olabilir mi?
  Akademik Personelin Sendikamıza üye olmasında kanunen sakınca bulunmamaktadır.
 • Her İstediğimiz Sendikaya Üye Olabilir miyiz?
  Kamu görevlileri bulunduğu hizmet kolunda faaliyet gösteren tüm sendikalara üye olabilir. Ancak aynı anda birden fazla sendika üyeliği olmamaktadır.
 • Yetkili Sendika Nasıl Belirlenir?
  Yetkili sendika her kurum için her yıl Mayıs ayında kurum yetkileri ve sendika temsilcilerinin bulunduğu toplantıda tutanakla tespit edilir.
 • Sendika İşyeri Temsilcisi Nasıl Belirlenir?
  Sendikamız sitesinde bulunan temsilcilik dilekçe formu doldurularak Sendikamız Genel Başkanlığına başvuru yapılır. Yapılan başvurular Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.
bottom of page