top of page

MEMUR YEMEK BEDELİ NAKDİ VERİLMELİ

    Üniversitelerimizde son dönemde ciddi yemek ücreti artışlarına rağmen yemek kalitelerinin düştüğü bu konuda bir üniversitede yaptığımız anket çalışmasında çalışanlarının yaklaşık %40 nın yemek hizmetinden yararlanamadığı Yemekhanenin uzak olması, yemek hizmetinin verilmemesi, Kalite ve fiyat şeklinde çıkarımlara ulaşılmıştır.

 

    Öte yandan, işçilerimizin yemek ücretlerinin 17 TL'den 55 TL'ye yükseltilmiş olması memurlarımızın da işçilerde olduğu gibi yemek ücretinin nakdi ödenmesinin yerinde bir karar olacağını göstermektedir. Bu nedenle biz de sendika olarak işçilerimizin aldığı gibi günlük 55 TL yemek ücretinin Memurlara NAKDİ olarak verilmesini talep ediyoruz. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına talep yazılarımızı gönderdik.

 

     Bilindiği üzere, memurlara yemek yardımı ayni olarak yapılmakta, o da yemek hizmeti verebilen kurumlarda mümkün olabilmekte, personel azlığı nedeniyle yemek hizmeti veremeyen kurumlarda çalışan memurlar bu yardımdan yararlanamamaktadır. Ayrıca yardımda bulunulan yerlerde de Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. Maddesine göre İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için kurumlar yemek ücretinin en fazla üçte ikisini, diğer iller için yarısını karşılamak zorundadırlar. Yani kısaca yemek ücretinin yarısını kurum karşılarken yarısını memur karşılamak zorundadır. Ayrıca memurun o gün yemekhanede değil de başka bir yerde yemek yemesi durumunda bu yardımdan istifade edebilmek söz konusu değildir.

 

     Diğer yandan kamuda istihdam edilen sürekli işlerde ise yemek yardımı ayni şekilde değil de nakdi olarak yapılmakta, maaşlarına yemek yardımı olarak eklenmektedir. İşçiler için 2 yılı kapsayan toplu sözleşmede alınan karar gereği 17 lira olarak ödenen yemek ücreti, son dönemde ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle yapılan ek protokolle 17 liradan 55 liraya yükseltilmiştir. İşçiler için enflasyon ve fiyat artışları düşünülerek yapılan bu düzenlemenin memurlar için de düşünülmemesi biz memurları derinden üzmektedir.

 

      Bu nedenle; Kamuda yapılan yemek yardımında birliğin sağlanması, yapılan yardımdan tüm çalışanların eşit düzeyde yararlanabilmesi için memurlara da işçilerde olduğu gibi ayni değil nakdi yemek yardımı yapılabilmesi için Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılması talep ediyoruz.

bottom of page