top of page

MEMURLARA KİRA YARDIMI ZORUNLU HALE GELMİŞTİR

 

        Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan memurlar son bir yılda ülkemiz ekonomisinde yaşanan dalgalanma nedeniyle büyük zorluklar yaşamaktadır. Bir yandan reel gelirleri düşen memur için diğer taraftan bu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik memurun temsilcisi olan sendikalardan hiçbir çözüm önerisi gelmemesi memurları ayrıca karamsarlığa itmektedir. Biz sendika olarak her ne kadar Üniversite İdari Personelinin sorunlarının çözümü haklarının iadesi için çalışma yapıyor olsak da, hem kendi üyelerimizi hem de tüm memurları ilgilendiren bu duruma sessiz kalamayacağımız bilinmelidir.

       Özellikle büyükşehirlerde hem yüksek enflasyon hem de düzensiz göçmenler nedeniyle kira fiyatları memurun karşılayabileceği tutarın çok çok üzerine çıkmış durumdadır. Üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine hiçbir sendika bu duruma dikkat çekmezken biz tüm memurlar için talebi ilgili kurumlara yaptık, oluşturulan kamuoyu ile de çözümü için gerekli çalışmaları başlatıyoruz.

           Bilindiği üzere, kamu işçilerine toplu iş sözleşmelerinde alınan kararlar gereği konut yardımı yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçilerin son yıllarda yaptıkları toplu iş sözleşmesi ile piyasa gerçeklerine daha yakın sözleşme imzalamaları ile memurdan çok daha fazla ücret alır duruma gelmişlerdir. Bunun yanı sıra hem ikramiye ve tediyeler, hem de aldıkları sosyal yardımlarla bu zorlu süreci daha kolay atlatma seviyesine gelmişlerdir.

          Biz buradan sesleniyoruz; kamu işçisine verilen tediye, ikramiye ve sosyal yardımlar neden memurlar için söz konusu olmamaktadır. Memurların aldığı ücretler işçi ücretlerinin altına düşmüşken ve memur ev kirasını bile ödeyemez hale gelmişken, bir çok şehirde ev kiraları memur maaşının üzerine çıkmışken neden memurlar için kira yardımı konuşulmaz, üzerinde çalışma yapılmaz.

            Toplam memur sayısının yüzde 10’u kadar bile olmayan lojmanların memurun barınma sorununu çözmekten çok uzaktır. Kamudaki lojman tahsisi sorunlarına hiç girmeden toplam sayının soruna çare olmayacağı aşikarken sorunu çözücü bir politika geliştirilmek zorundadır.

          Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına soruna ilişkin talebimizi ilettik ve takipçisi olacağız.

         Tüm memurların son bir yılda düştüğü ekonomik dar boğazdan en azından barınma kısmında sorunun çözümü için ya tüm memurlara lojman tahsisinin sağlanması, ya da memurların ödedikleri kira fiyatlarının maaşlarının 5/1’ini geçen kısmının devlet tarafından karşılanmasının sağlanmasıdır.

          Burudan bir kez daha memuru temsil etmekten uzak olan bağımlı sendikalardan istifa edip, memuru tam anlamıyla temsil eden bağımsız sendikalara üye olunması için sesleniyoruz.

Üniversite İdari Personel Sendikası Yönetim Kurulu

Memur Kira Yardımı.png
bottom of page