top of page

ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPAN KORUMA GÜVENLİK MEMURLARI KOMİSYONU

About Us

          Komisyonumuz Üniversitelerde görev yapan Koruma Güvenlik Memuru Personelinin sorunlarının çözüme ulaşması, sosyal ve ekonomik şartları düzeltilerek çalışma barışının sürekliliği için kurulmuştur.

Koruma ve Güvenlik Memurları Komisyonun Çalışmaları

Komisyon Yönetimi

İsmail İDKİN

Komisyon Sorumlu 

Genel Başkan Yard.

Emrah SÜZER

Komisyon

Başkanı

Koruma Güvenlik Memurları Olarak Öncelikli Taleplerimiz

ÜNİFORMA 

       Koruma Güvenlik Memurları olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmamıza rağmen halen Üniformalarımızda AVM, site v.b. Özel Güvenlik çalışanlarının giydiği üniformalarda olduğu gibi ÖZEL GÜVENLİK yazmaktadır. Bunun yerine Koruma Güvenlik Memuru yazılı Üniformalar ile görev yapmak istemekteyiz.

 

       Ayrıca Üniformalarımız kurumlar tarafından temin edilirken kalite maalesef göz önünde bulundurulmamaktadır. İSG kriterlerine uygun yazlık ve kışlık ayrı ayrı olmak üzere daha kaliteli üniforma tedarik edilmesi veya piyasa koşullarına uygun nakdi ödeme yapılması gerekmektedir.

 

        Kurumlar tarafından veya Merkezi olarak Özel Güvenliklerden farklı renk ve tasarımda Üniforma uygulamasına geçilmelidir.

 

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI

 

       Koruma Güvenlik Görevlileri için Üniformada yaşanan problem Özel Güvenlik Kimlik kartında’da yaşanmaktadır. Özel Güvenlik Kartındaki ‘ÖZEL’ ibaresi kaldırılmalı veya Koruma Güvenlik Memuru olarak değiştirilmelidir.

       Devlet kadrolarında benzer görev yapan orman muhafaza memuru, infaz koruma memuru vb kadrolarda kimlik yenileme uygulaması yoktur. Özel Güvenlik Kimlik Kartları ise  5 yılda 1 yenilenmek zorundadır. Bu yenileme işlemi için ödenen ücreti bazı kurumlar karşılarken bazı kurumlar karşılamamaktadır. Kimlik kartlarının değişim maliyetlerinin tüm kurumlarca karşılanması sağlanmalıdır.

 

      Kimlik kartlarının yenilenme zamanı kişiden kişiye farklılık göstermekte ve buda çeşitli problemler oluşturabilmektedir. Bunun yerine tarihlerin sabitlenmesi uygulamada kolaylıklar sağlayacaktır.

 

       Koruma Güvenlik Memurlarının göreve başlarken almış oldukları bu kartlar yenilemeye tabi tutulmamalı bir defa alınmış olması memuriyet boyunca yeterli görülmelidir. Kimlik kartlarının yenileme ücretleri Koruma ve Güvenlik Memuru sayısı göz önüne alındığında kamu içinde ciddi bir maliyet oluşturduğundan Kamu Tasarruf Tedbirleri Kapsamında yenileme işleminin kaldırılması Devletimiz menfaatine olacaktır.

 

İŞÇİ AMİR GÖREVLENDİRMELERİ

 

    İşçi amir görevlendirmeleri neredeyse tüm kamu kurumlarında Koruma ve Güvenlik Memurlarının yaşamış olduğu bir problem olmakla beraber yönetim çoğu zaman bunu çeşitli adlar altında maskeleme yoluna gitmektedir. Ancak her ne ad altında olursa olsun İşçinin Memura amir olamayacağı kanun, mahkeme kararı ve ombudsmanlık yazıları ile net bir şekilde belirlenmiştir. Konu ile ilgili ÇSGB ve tüm üniversite teşkilatlarına yazı yazılacak ve buna aykırı hareket eden kurumlar ile ilgili yasal haklar kullanılacaktır.

    Ayrıca 5188 sayılı kanun gereği ‘Güvenlik Görevlisi’ sorumlularının en az önlisans (2 yıllık üniversite) mezunu olma şartı aranmaktadır. Bu kanunu uygulamayan kurumlar hakkında şikayette bulunarak yasal prosedür uygulanacaktır.

 

ÇALIŞMA SAATLERİ PROBLEMİ

 

    Koruma ve Güvenlik Memurları ile ilgili çalışma saatlerini, vardiya ve nöbet usullerini gösteren net bir dayanak olmadığından her kurumda farklı uygulamalar ortaya çıkmakta bu da çoğu zaman çalışanın rızası gözetilmeden baskı ile yapılmaktadır. Bu sebeple çalışma saatlerinin, nöbet ve vardiya usullerinin net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

   Ayrıca çoğu kurumda dinlenme saatleri dahi aktif dinlenme olarak kullandırılmamakta yemekte ve molada dahi bazı yükümlülükler yüklenebilmektedir.

 

SAKAL SERBESTLİĞİ

 

   Konuya ilişkin Danıştay 12. Dairesinin emsal sayılabilecek kararı olmasına rağmen GİH sınıfında görev yapan Koruma ve Güvenlik Memurlarına baskı yapılarak sakal kestirilmeye çalışılmaktadır.

  Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabi her memur gibi bizlerinde sakal serbestliğinden faydalanmamız gerektiği açıktır.

 

YEMEKHANE VE SERVİS HİZMETİNDEN FAYDALANDIRILMAMASI

 

   Nöbet ve vardiya usulüne tabi çalışan Koruma ve Güvenlik Memurları servis ve yemekhane hizmetinden faydalanamadığı gibi bu hak kayıplarının karşılığı olan nakdi ödemeyi de alamamaktadırlar.

    Servis hizmetinden faydalanamayanlara toplu taşıma için bilet veya nakdi ödeme yapılması sağlanmalı ve yemekhane hizmetinden faydalanamayan çalışma arkadaşlarımıza nakdi ödeme yapılması gerekmektedir.

 

7. TOPLU SÖZLEŞMEDE KARAR ALTINA ALINAN EK ÖDEME ARTIŞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN FAYDALANAMAMASI

 

   Son yapılan 7. Toplu sözleşmede karar altına alınan Koruma Güvenlik Memurlarından silahsız olarak görev yapanlara +10 puan silahlı görev yapanlara +15 puan ek ödeme verilmesine ilişkin karar  YETKİLİ SENDİKANIN yapmış olduğu maddi hatadan kaynaklı olarak sözleşmeli personele ödenememektedir. Söz konusu maddi hatanın düzeltilmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması gerekmektedir.

 

KORUMA VE GÜVENLİK MEMURLARI FAZLA ÇALIŞMA

 

    Koruma ve Güvenlik Memurları nöbet ve vardiya usulüne tabi çalıştıklarında nöbetlerine denk gelen tüm resmi tatillerde görevlerinin başında bulunmaktadırlar. İşçi statüsünde aynı görevi yapan arkadaşlarımız fazla mesai ücreti, yol ve yemek ücreti gibi haklarını almasına rağmen bizler bu hakların hiçbirinden faydalanamamaktayız. Koruma Güvenlik Memurlarına Resmi tatillerde yapmış oldukları fazla çalışmalardan her 8 saat için 1 gün olmak üzere izin kullandırılması gerekmektedir.

 

    Ayrıca ilgili Bakanlıkça 8 saatlik fazla çalışmaya karşılık gelen 1 günlük iznin, 8 saatlik fazla çalışmaya 3 gün izin verilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

 

     5510 Sayılı Kanunun 40. Maddesi ile ülkemizde belirli iş kollarında görev yapanlara verilen Fiili Hizmet Süresi Zammı Koruma ve Güvenlik Memurları için verilmemektedir.

Koruma ve Güvenlik Memurlarından silahlı olarak görev yapanlara 90 gün silahsız görev yapanlara 60 gün Fiili Hizmet Süresi verilebilmesi için Kanun Değişikliği Teklifi hazırlanmalıdır.

 

KADRO DERECE İLERLEMESİ

 

    Koruma ve Güvenlik Memurlar öğrenim durumu ne olursa olsun yükselebilecekleri en yüksek derece 5.derecedir. Bu sebeple Koruma ve Güvenlik Memurları pek çok mali ve özlük hakkından mahrum kalmakta hizmet yılı ne olursa olsun YEŞİL PASAPORT alma hakları bulunmamaktadır. YEŞİL PASAPORT alabilmek için 3. Dereceye yükselme şartı kamuda 10 yıl hizmet yapmış olma şartı ile değiştirilerek 5. Dereceden inemeyen diğer kamu görevlilerinin ve Koruma Güvenlik memurlarının mağduriyeti giderilmelidir.

bottom of page