top of page

          Türkiye'nin dört bir köşesindeki Üniversitelerde bu mücadelede bizde varız, sizlerin yanınızdayız diyerek bize destek veren yürekli arkadaşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz ve Sendikamızı, Haklı Mücadelemizi anlatarak Sendikamız dışında 1 tek üniversite idari personeli kalmayacak şekilde bölünmüş parçalanmış Üniversite İdari Personelini bir araya getirmek idealiyle, sorunlarımızı ve haklarımızı tek ses olarak dile getirerek 2022 yılını Üniversite İdari Personelinin kazanım yılı yapmaya kararlıyız.

Bu kapsamda Genel Başkanımız Mehmet Küntay TAŞKIN, Başkan Yard. İbrahim GÜZEL ve Doğu Anadolu Bölge Temsilcimiz Ergin ERGÜN ile Muş Alparslan Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Fırat Üniversitesi’nde üyelerimize ve Üniversitelerimiz Rektör ve Genel Sekreterlerine ziyarette bulundular.

Çalışma Arkadaşlarımızın aşağıdaki taleplerinin tamamı dikkatte alınarak bundan sonra yapacağımız çalışmalarda göz önünde bulundurulacaktır;


1- Tarafımızca Hazırlanan Tayin Nakil Yönetmeliği’nin Takibi Yapılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı sık sık Ziyaret Edilerek Konunun İvedilikle Çözüme Kavuşturulmasını Sağlamak,

2- Aynı Çatı Altında Görev Yapan İdari Personele Yükseköğretim Tazminatının belirlenecek oranlarda ödeme yapılabilmesi için çalışmalar yaparak, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve YÖK’e Yazı Yazılması,

3- Yeni Kurulan Üniversitelerde Hali Hazırda Akademik Personele verilen Kuruluş Geliştirme Ödeneklerinin İdari Personele de Verilebilmesi İçin Mevzuat Değişikliği Talebinde Bulunması Yönünde Çalışmalar Yapılarak, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve YÖK’e Yazı yazılması,

4- Üniversitelerde İdari Personele Değer Verilmediği; Konu Hakkında Tüm Üniversite Rektörlüklerine İdari Personelin Varlığı Konusunda Bilgilendirme Yazısı Yazılması,

5- Genel Sekreter Kadrosunun İdari Personelden Atanması ve Kurum Hafızasının Korunması Bakımından YÖK’e Talep Yazısı Yazılması,

6- Memurun Maaşının İşçi Maaşından Düşük Olması Nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Konu Hakkında Yazışma Yapılması,

7- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının 3 Yılda Bir Açılması ve YÖK Merkezli Takip Edilerek Üniversitelerin Sınav Açması için Teşvikte Bulunması Hakkında Yazı Yazılması,

8- Kar Tatillerinde Milli Eğitime Verilen İzinlerde, Evde kalan Çocuklar İçin Çalışan Anne veya Babaya İzin Verilmesi Konusunda İlgili Valiliklere veya YÖK’e Yazı Yazılması,

9- Üniversiteler Personel Servislerin Çözüme Kavuşturulması İçin Cumhurbaşkanlığı’na Yazı Yazılması,

10- İdari Personelin Lojman Sorunları, Örnek, Lojman Verilme Oranları ve Verilen Lojmanların Genellikle Bodrum Kat veya Atıl Vaziyette Olan Lojmanları Tahsis Edilmesi Hakkında Yapılan Haksızlık İçin YÖK’e ve Üniversite Rektörlüklerine Yazı Yazılması,

11- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında Mülakatın Kaldırılması Hakkında YÖK’e ve Cumhurbaşkanlığı’na Yazı Yazılması,

12- Araştırma Üniversitelerinde Görev Yapmakta Olan İdari Personelin Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Olanlara Ek Olanakları Getirilmesi Hakkında YÖK Görüş Yazısı Yazılmasıdır.

Teşkilatlanma Çalışmalarımız hızlı şekilde sürmektedir. Hep birlikte haklarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bu büyük mücadelede bu büyük ailede tüm üniversite idari personeli hep birlikte yer almalıdır.

Tüm çalışma arkadaşlarımıza rica ediyoruz. Üyeliklerinizi sendikamıza alın. Tüm Üniversitelerde etkili ve yetkili Sendika kendi sendikamız kendi çalışma arkadaşlarımız olmalıdır.

Not: Nisan ayında Sendika toplu sözleşme ikramiyesi 500 TL almak için üyelik formunuzu biran önce iletmeniz gerekiyor. Online üyeliğinizi web sayfamız üzerinden yapabilirsiniz. Başka sendikalardan istifa ederek sendikamıza gelen tüm arkadaşlarımızın hak kaybı olmadan bu tutarı alacaklarının teminatını sendikamız vermektedir.

bottom of page