top of page

ÖSYM’ye RESMİ BAŞVURUMUZU YAPTIK

            ÖSYM gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev alacak personelin belirlenmesi ve görevlendirilmesi Başkanlığınızca duyurulan “ÖSYM Sınav Görevlilerini Belirleme, Atama ve Ücret Ödeme İlkeleri” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

       Söz konusu ilkelere göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavların yürütülmesi sürecinde yapılacak sınavlarda Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmen gibi görevlerde görevlendirilecek personelin seçiminde Öğretmen ve akademik unvanlı personele sınav görevi verileceği ifade edilmiştir. Diğer bir ifadeyle yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi çalışan İdari Personele, merkezi sınavlarda herhangi bir sınav görevi verilmeyeceği öngörülmektedir.

 

              Yükseköğretim kurumlarında görevli İdari Personele sınav görevi verilmemesinin hiçbir hukuki ve fiili gerekçesi olamaz. Büyük Sınavlarda (YKS,KPSS) Üniversite İdari Personeline bugün olduğu gibi Gözetmenlik vb görevler verilmektedir. Ayrıca Üniversite İdari Personeli Seçim, Referandum gibi özel dikkat isteyen Şerefli, Onurlu görevlerde hakkıyla görev almaktadır. Sınav salonlarında görevlendirilen personelin aldıkları sorumluluk ve görev bilinci için akademik kariyer sahibi olmak gerekmediği ortadadır ki bir çok Üniversite İdari Personelimiz Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunudur. Yönergede görevlerine baktığımızda soruların dağıtımı, toplanması ve sınavın aksatılmadan yürütülmesi için görevlendirildikleri anlaşılmaktadır. İdari Personele görev verilmesini engelleyecek hiçbir akademik durum söz konusu değildir. Üniversite İdari Personeli nasıl ki Üniversitenin maaşlarını, ihalelerini, tazminatlarını, bütçelerini yapıp üniversitede tüm idari görevleri yerine getiriyorsa sınav görevini de hakkıyla, lakıyla yerine getirecektir.

 

           Üniversitelerde her türlü hizmet ve üretim akademik ve idari personel tarafından birlikte verilmesine rağmen Sınav Görevlilerinin Belirleme, Atama ve Ücret Ödeme İlkelerinde sadece “Akademik ve Öğretmen” için sınav görevi öngörülüp İdari Personel yok sayılması bizler için kabul edilecek bir durum değildir. Merkezi sınav görevlerinde Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm çalışanların yararlandırmalarına imkan sağlanması, çalışma barışının tesisi yanında kurumsal bütünlüğü ve hizmetin devamlılığını da sağlayacaktır. Ve üniversite İdari Personeli hem ücret noktasında, hem Özlük hakları noktasında hem kendi kurumunda hem de diğer kurumlar arasında devletin sağladığı imkanlardan en az yararlanan kamu çalışanları olarak bu görevler ile aile bütçelerine alınlarının akıyla katkı sağlamaya çalışan İdari Personel için fırsat olacaktır.

 

            Ülkemizde yaşanan Salgın sürecinde yapılan sınavlarda Akademik Personelin görev almaktan imtina ettiği süreçte bile yaşanan görevli eksikliğini de Üniversite İdari Personeli tarafından karşılanmış olup; normal zamanlarda verilmeyen Gözetmenlik ve diğer görevleri layıkıyla yerine getirdiği görülmüştür, yıl içinde planlanan sınavlarda Akademik ve her zaman  görev alan personelin izinli ve görev istemediği zamanlarda değil; her zaman Üniversite İdari Personelinin sınavlarda görev verilmesi için gerekli planlamanın yapılması, görev dağıtım sürecinde bazı sendikaların ve sendika temsilcilerinin  üyelerini elde tutmak için kişisel ilişkilerini kullanarak yandaş ve üyelerine görev çıkarttıklarını hatta bazı illerde ve ilçelerde sürekli aynı personele görev verildiği konusunda sürekli olarak genel merkezimize sözlü ve yazılı müracaatlar yapıldığını.

 

         Bu nedenlerle Başkanlığınızca gerçekleştirilen merkezi sınavların yürütülmesi sürecinde Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sorumlusu Yardımcısı, Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmen gibi görevlerde görevlendirilecek personelin seçiminde Üniversite İdari Personeline görev verilmesi ve Görevlendirmelerin adil yapılması noktasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’te kullanılan her yıl başında her personel için verilen kontör uygulamasının tüm Üniversite İdari Personeli için de uygulanmasını talep ettik.

ÖSYM-1.png
ÖSYM-2.png
bottom of page