top of page

Tayin-Nakil Hakkımız için Çalışma Hemen Başlatılmalıdır

      Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN) olarak tek amaç ve gayemiz Üniversite İdari Personelinin haklarının elde edilerek hak ettiği değeri görmeleri için azimle, kararlılıkla, umutla çalışmaktayız.

        Kurulduğumuz günden beri kanayan yaramız dediğimiz Tayin- Nakil Hakkı olmaması her geçen gün çok daha fazla kişinin mağduriyetine neden olmaktadır. Üniversite Yönetimleri de Üniversite İdari Personeli de artık bu yükü taşıyamamaktadır.

       Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin eş, sağlık, can güvenliği gibi mazeretlere dayalı tayin hakkının olmaması sebebiyle Üniversite İdari Personelinin yıllardır ciddi mağduriyet yaşadığını ve geçen her süre bu mağduriyetleri daha da artırmaktadır…

     Sendikamızın ve Üniversite İdari Personelinin Mücadelesi ve gayretleriyle 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6.ncı dönem Toplu Sözleşmede idari personelin tayin mağduriyetinin gidermek için önemli bir adım atıldı...

   Anılan Toplu Sözleşmenin "Eğitim Hizmet Kolunun" 34'üncü maddesine göre, yükseköğretim kurumlarında çalışan memurlara "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, "sağlık" "aile birliği", "can güvenliği" mazeretlerini belgelendirmeleri halinde çalıştıkları üniversitelerin muvafakatı aranmaksızın yer değiştirebilmeleri ile aynı hizmet sınıfında olan personelin ise becayiş yöntemiyle karşılıklı olarak atanabilmeleri için çalışma yapılacaktır...

     Fakat o günden bugüne ne YÖK ne de Cumhurbaşkanlığı nezdinde bu sorunun çözümü için kararlı irade ortaya konmamıştır. Son olarak wwww.memurlar.net de konuyu gündeme taşımıştır. Teşekkür ederiz..

TEKRAR TEKRAR DİLE GETİRİYORUZ!!! CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ ve BÜTÇE BAŞKANLIĞI, CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ,YÖK, Bizden bir haber ÖĞRETMEN SENDİKALARI Gelin bu sorunu hep birlikte çözelim bu kanayan yarayı durduralım.

Biz Sendika olarak her gün sorunlarımızı haklarımızı gündeme getirmeye devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğimiz bizlere destek olmanız ailemize katılmanız.
279010714_2562122240588470_4764300999581306087_n.jpg
bottom of page