top of page
eNFLASYON.png

       

 

      Temmuz Ayı enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi. Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80 artmıştır.

 

      Ocak ayı beklenilmeden enflasyon farklarının acil aylık olarak memur maaşlarına yansıtılması artık zorunluluk olmuştur. Ocak ayı beklenilmeden iyileştirme zammı yapılması seyyanen bir ödemenin yapılması zorunluluk olmuştur. Memur aldığı zammın çok daha fazlasını her ay enflasyona vermektedir.

 

      Toplu Sözleşme sürecinin devam ettiği şu günlerde; ülkede ki enflasyon rakamları ortada iken ve Memurların Pazarda, markette, hissettiği enflasyon çok çok daha fazla iken. Enflasyonun üzerinde bir zam talebi olmadıktan sonra bu masanın, bu pazarlığın, bu toplu sözleşmenin maalesef bir anlamı olmayacaktır.

 

       O yüzden gündem şaşırtması olan bu yüzdelik zam kavgasından çıkılarak acil Memurların gerçek gündemi ile masaya oturulmalıdır. Bizler için artık Yüzde 4'ün,5’in, MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ’in bir önemi kalmamıştır. ENFLASYON ORANINDA ZAM SIFIR ZAMDIR. Çaya, doğalgaza, benzine, ekmeğe, simitte, peynire, altına hangi verilere dayandırılırsa dayandırılsın 2020-2021 memurların kayıp yılları olmuştur.

 

        Gelin 2022-2023 yılında bu kayıpları telafi edelim. O yüzden gündem şaşırtmasından çıkılıp aşağıda verilen sözlerin unutulmaması gereklidir. Ve gündeme masaya taşınmalıdır.

 

• Enflasyon + Maaş zammı ve Enflasyon farkları aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır.

• Refah Payı,

• Taban Aylığa yapılacak Seyyanen Zam ( Makas giderek açılmakta En düşük Memur aylığı ile En Yüksek Memur aylığı arasında fark yüzdelik zamlardan dolayı fark uçurum olmuştur. ),

• Bayram İkramiyesi,

• Ek Gösterge,

• Gelir Vergisi Matrah düzenlemeleri,

• YHS’nın GİH sınıfına geçirilmesi,

• Kadrolarda ki Ücret Adaletsizlikleri,

• Kamuda Sözleşmeli ve Tayin Nakil Sorunları,

 

       Ve hizmet sınıflarında maalesef Buçuklu zamlardan çok daha fazla sorunlar var. Bugünlerde başlayan hizmet sınıfları bazında görüşmelerde yukarıda paylaştığımız konuların ve hizmet sınıfları bazında daha önce Toplu Sözleşme Taleplerimizde gündeme getirdiğimiz konuların masaya getirilerek çözüme kavuşturulması gereklidir. Buçuklu zamlar ile zaman geçirilmemeli Memurlar Oyalanmamalıdır.

 

İş kolu bazında Öncelikli Taleplerimiz;

 

*Tayin, Nakil Yönetmeliği,

*Üniversitelerde çalışmamıza rağmen alamadığımız Yükseköğretim *Tazminatı, Geliştirme Ödeneği, Döner Sermaye Payları,

*13b/4 görevlendirmeleri

*Görevde Yükselme Sınavlarının merkezi yapılması, Hülle Atamalara son verilmesi

*ÖSYM, MEB Sınavlarında görevlendirmeler,

*Lojman Sorunları

bottom of page