top of page

     KORUMA GÜVENLİK MEMURLARININ HAKLARI İÇİN BÜYÜK TÜRKİYE TWİTTER ETKİNLİĞİ

       Değerli Çalışma arkadaşlarımız; Koruma Güvenlik Memuru Çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız Çalıştay ve oluşturduğumuz komisyon ile haklarımızla ilgili etkili bir kamuoyu oluşturmayı başardık. Bir çok sendika şimdi Koruma Güvenlik Çalıştayları düzenlemeye ve komisyon vb çalışmalar yapmaya koruma güvenlik memurlarının sorunlarını dillendirmeye başladı.

     Değerli arkadaşlar sendika olarak bir başkan yardımcımızı bu konuya odaklanmış ve bu konuda adımlar atılmıştır. Sorunların kaynağını ve çözümü noktasında iradenin düşüncesini öğrenmek için yazılarımız ilgili kurumlara iletilmiş cevaplarına göre yol haritamız oluşturulmuş durumdadır. Komisyonun daha etkin çalışmalar yapması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.

     Bu kapsamda Tüm Türkiye’de görev yapan Koruma Güvenlik Memurları ile ortak bir twitter etkinliği planlanmıştır. 11 Haziran 2024 tarihinde saat 21:00'de, koruma ve güvenlik memurlarımızın özlük haklarını iyileştirmek, memurlarımızın özverili çalışmalarını teşvik etmek, motivasyonlarını artırmak ve toplumda güvenlik bilincini pekiştirmek amacıyla organize edilmiştir.

     Etkinlikte, koruma ve güvenlik memurlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, örneğin üniformalarımızda "özel güvenlik" ibaresinin kaldırılması ve unvanımızın "koruma ve güvenlik personeli" olarak tanınması gibi konularda bilgilendirme yapılacaktır. Bu anlamlı etkinlik, toplumumuzun güvenlik konusundaki farkındalığını artıracak ve koruma ve güvenlik memurlarımızın moral ve motivasyonunu destekleyecektir. Tüm çalışma arkadaşlarımızın etkinliğe katılmasını rica ediyoruz. Üniversitelerde görev yapan Koruma Güvenlik Çalışma Arkadaşlarımızı Üniversite Çalışanlarının ilk ve tek temsilcisi konumunda olan sendikamızda haklarımız için güçlü mücadeleye davet ediyoruz.

Tekrar Taleplerimizi Burada Belirtiyoruz. :

• Kıyafetlerdeki "özel güvenlik" ibaresinin kaldırılması ve özel olarak planlanan kıyafetlerin uygulanması.

• Toplu sözleşmede olan +8 baz puan sorununun çözülmesi.

• Özel Güvenlik Görevlisi yönetmeliği yerine Koruma ve Güvenlik yönetmeliğinin oluşturulması ve eksikliklerin giderilmesi.

• Nöbet noktalarının İş Sağlığı ve Güvenliği'ne (İSG) uygun hale getirilmesi.

• Mobbing komisyonlarının kurulması.

• Vardiya sisteminden dolayı ortaya çıkan yol ve yemek sorununun çözülmesi.

• İşçinin memur veya sözleşmeli personele amirlik yapmaması.

• 5 yılda bir kimlik yenileme zorunluluğu ve ücretin kurumlar tarafından karşılanmaması sorunu.

• Koruma Güvenlik Görevlisi'nin haftalık 40 saati aşan süreler için kanunda belirtildiği gibi izin verilmesi.

• Resmi ve dini bayramlarda çalıştırılıp karşılığında izin verilmemesi.

• Kurum tarafından verilen üniformaların insanlık onuruna yakışır ve İSG'ye uygun olması.

• Koruma Güvenlik Görevlisinin talebi doğrultusunda 10 yılını tamamlayanların Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfında bulunan unvanlardan birine (büro personeli vb.) geçebilmesi.

• İşçilerde olduğu gibi koruma güvenlik personeline gece tazminatı verilmesi.

• Sakal serbestiyetinin kurum inisiyatifine bırakılmaması.

• Mola ve yemek molası saatlerinin kullandırılmamasına rağmen bu sürelerin çalışma saatlerinden sayılmaması.

• 3600 ek göstergeden tüm idari personel ile birlikte lisans ve önlisans mezunu koruma ve güvenlik memurlarının da faydalanması.

• Gece nöbetlerinde yemek imkanı sağlanması; sağlanamadığı durumlarda nakdi yardım yapılması.

• XRAY cihazlarından dolayı radyasyona maruz kalan personele yıpranma payı tazminatı verilmesi ve koruma ve güvenlik hizmet sınıfı kapsamında kabul edilmesi.

• 5188 sayılı kanunun yeniden düzenlenip eksikliklerin giderilmesi.

• Koruma ve güvenlik kimlikleri yenilenmediğinde veya herhangi bir sebeple iptal olduğunda sözleşmeli veya kadrolu memur olarak başka bir unvanda kamu hizmetine devam ettirilmesi.

• Silahlı görev yapılan kurumlarda koruma güvenlik memurlarına vergiden muaf taşıma ruhsatı hakkı verilmesi ve personelin kendi beylik tabancası ile çalışabilmesi imkanı sağlanması.

bottom of page