top of page

İTÜ YÖNETİMİNİN

İTÜ MENSUPLARINA 250. YIL HEDİYESİ ELLERİNDEKİ SOSYAL HAKLARI ALMAK MIDIR?

       İTÜ mensuplarının diğer kurum mensuplarına karşı övünç kaynağı olan İTÜ yemekhanesi özelleştirme kervanına katılıyor. İTÜ Yönetimi geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu ihale ilanı ile Yemekhane İşletmesini özel şirkete devredeceğini ilan etmiştir. Ancak küçük bir araştırma yapılınca diğer kurumlarda görev yapan personelin özel şirkete devredilen yemekhanelerden memnun olmadığı, hatta bazı kurumlarda personelin YEMEKHANE’ye bile gitmeyerek evden yemek getirmek zorunda kaldığı görülmektedir. Durum bu şekilde iken İTÜ Yönetimi, mensuplarına bu durumu nasıl açıklayacaktır.

 

      İTÜ Yönetiminin Mensuplarına bir diğer 250. Yıl hediyesi de Kreş hizmetlerinin MEB’e devretmek midir?

 

     İTÜ Yönetiminin Kreş hizmetlerinin MEB’e devredilmesi noktasında anlaşma sağladığı, hatta protokolün imzalandığı şeklinde söylentiler her geçen gün artmakta iken, İTÜ Yönetimi tarafından personele Anaokulunun açılış tarihinin ötelendiğine ilişkin e-mail yollanması ve e-mail içeriğinde herhangi bir açıklama olmaması söylentilerin güçlenmesine neden olmuştur.

 

   Tüm bu yaşananlara karşı İTÜ Yönetiminin herhangi bir bilgilendirme yapmaması, çalışanların ve sendikaların yazılarına kayıtsız kalması son derece düşündürücüdür.

 

    Şimdi soruyoruz; İTÜ Personelinin 250. Yıl hediyesi elindeki hakların alınması mıdır? Anaokulu MEB’e devredilmiş midir? Devir işlemi gerçekleştiyse Protokol neden İTÜ mensupları ile paylaşılmamaktadır? Anaokulu MEB’e devredildiği takdirde MEB’in diğer kurumlarda da uyguladığı gibi yarım gün ve 3 yaş sınırında mı hizmet verecektir? Eğer diğer kurumlarda olduğu gibi 3 yaş sınırı koyulacaksa, doğum izni süresi de toplamda maksimum 2 yıl olduğuna göre çocuklara 1 sene kim bakacaktır?

 

       Henüz yol yakınken buradan İTÜ Yönetimine çağrı yapıyoruz;

 

   250 yıllık birikimi ile ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumu olan İTÜ; kendisine yakışanı yapmalı, personelinin çağrısına kulak vermelidir. Yemekhane hizmetinin özelleştirme kapsamından çıkartılması ve kreş hizmetinin İTÜ imkanları ile gerçekleştirilmeye, mensuplarına en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceği açıklanmalıdır.

 

Üniversite İdari Personel Sendikası

bottom of page