top of page

İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK...

 

    2023 yılında sendikamız %2 Haksız, Hukuksuz karara rağmen yine büyüme ivmesini koruyarak %50’nin üzerinde büyümüş siyasi öğretmen sendikalarında üye sayıları  düşerken sendikamız üye sayısını artırmıştır. Hedefimiz olan, tüm üniversitelerde yetkili ve etkili sendikacılık yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 3. Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Üniversite Çalışanlarının yıllardır birikmiş tüm sorunlarına tek tek çözme hedefiyle yola çıkıyoruz. Sendikamızda kadın üyelerimizin temsiliyetini daha da güçlendirdik. Yeni Yönetim Kurulumuzla çok daha güçlü şekilde mücadelemizi aynı çizgide sürdürmeye devam edeceğiz. 

Alınan Kararlar;

*Toplantıda Tayin Hakkımız ve Yükseköğretim Tazminatının Üniversite İdari Personeline de verilmesi için YÖK Başkanından randevunun yenilenmesi, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı çalışmalarının hızlandırılması.

*Temsilcilerimiz arasından oluşturduğumuz Sorunlar Komisyonu ile Üniversitelerde İdari ve Teknik Personelin tüm sorunlarının detaylandırılarak gün yüzüne çıkarılması için son aşamaya gelen kitapçığın yayınlanması.

*Görevde yükselme sınavlarının düzenli olarak en geç iki yılda bir yapılması için gerekli olan yönetmelik değişikliğinin bir an önce yapılması yönünde çalışmaların sıkılaştırılması. GYS Portalımızın güncellenmesi ayda 1 Türkiye Geneli olmak üzere her 15 günde en azından özgün 1 deneme sınavının sisteme yüklenmesi ve sistemin güncel şekilde tutulması.

*Hülle atamalar üzerine çalışma yapılacaktır. Yapılacak çalışma iki ayaklı olup, ilk ayağı üniversitelere ve YÖK’e idari personelin bu konu üzerine olan rahatsızlıkları bildirilecek ve takip edilecektir. İkinci kısımda ise Üniversitelerde bulunan Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Daire Başkanı gibi kadrolarında sınav kadrosu olması yönündeki daha önceki yasal talebimizin takip edilmesi. Ayrıca bu yasal düzenleme bir yandan talep edilirken, diğer taraftan da üniversite dışından kişilerin atanmalarının önüne geçebilmek için ilgili mevzuatta kurumda ya da herhangi bir yüksek öğretim kurumunda 5 yıl çalışmış olmak şartının getirilmesi için ilgili kurumlarla görüşme sağlanacaktır.

*Üniversite İdari Personelinin Sorunlarının Personel Üzerindeki Psikolojik Etkisi, İdari Personelin İş Tatmini, İdari Personel Reel Ücretlerinin Yıllar İtibariyle Durumu, Üniversitelerdeki Unvanlar ve Görevlerin Kapsadığı Alanlar ve İdari Personellerin Yaptıkları İşlerin Mahiyetine Göre Görev Alanlarının Belirlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılacaktır.

*ÖSYM ve Açık Öğretim sınav görevlerinde İdari Personelin Gözetmen ve Salon Başkanı olması konusu ilgili kurumlardan tekrar talep edilecek. Ayrıca sınav görevi verilirken ayrımcı yaklaşım uygulayarak sınav görevi veren üniversitelere uyarı yazısı yazılacaktır.

* 3600 Ek göstergenin kapsamının genişletilerek tüm kamu çalışanlarına verilmesi ve YHS kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar güçlendirilecektir.

*Sendikamızın Üniversite İdari Personelini güçlü bir şekilde temsiliyeti için teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık verilecektir.

*Sendikamız Şeffaflıktan hesap verebilirlikten ayrılmayacak Türkiye’de ilk defa tüm parasal harcama ve kaynaklarını web sayfasında yayınlamaya devam edecektir.  Üye istatistikleri ve mali tablosu web sitemiz üzerinden düzenli olarak güncellenerek yayınlanacaktır.

*Youtube, Twitter, Instagram, Facebook ve Sendikamız Dergisi işlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi ve Sendikamız çalışmalarının kamuoyu oluşturma adına daha büyük kitlelere ulaştırılması adına çalışmalar güçlendirilecektir.

Bugüne kadar Zoru görüp kaçmadık, Makam, Mevki, Sıfat, Unvan kaygımız olmadı. Her gün başımızı yastığa koyduğumuzda bizlere güvenen binlerce kişi için bugün bir şey yapabildik mi? Yarın ne yapabiliriz vicdanı ile uyuduk. Bu yüzden bizde Yorulmak var Pes Etmek yok, Umut var, İnanç var Yılmak yok, Gidilecek yolumuz, fethedeceğimiz gönüller, aşılacak dağlarımız var, ortak hislerimiz, ortak acılarımız, dertlerimiz, hüzünlerimiz var. Sizlerin duaları, umutları var. Bu yüzden biz buradayız sizinleyiz, Umutla, azimle, kararlılıkla...

Son yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmeleri net olarak gösterdi ki, Üniversite İdari Personelinin temsiliyeti ve sorunlarının çözümü amacıyla kurulan Sendikamız Üni-Per-Sen dışında İdari Personelin sorunlarının çözümü için hiçbir konfederasyon ve sendika bir çalışma yapmamaktadır. Yaklaşan 7. Toplu Sözleşmede Üniversite Çalışanlarının sesi olarak, Oransal zam da dahil olmak üzere Üniversite İdari Personelinin tüm sorunlarını çözene kadar, İdari Personeli hak ettiği çalışma ortamına kavuşturana kadar durmadan çalışacağız. Gelin sizde bu kutlu yolda yanımızda olun.

Üyeliklerinizi Sendikamıza alın. Mücadelemizi, Ailemizi Güçlendirin...

Krem Sade Öğretmenler Günü Instagram Gönderisi.png
bottom of page