top of page

Öncelikle Memurlar.net ‘e Yükseköğretim Kurumlarında Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili yapmış olduğu haber için teşekkür ederiz.  Merkezi sınavın bu sene açılması gerekliliği bazı üniversitelerin bireysel olarak açtıkları sınavlardan ve bu konuda çalışma arkadaşlarımızın sendikamıza yoğun talepleri ortaya koymaktadır. 


        En önemli konulardan biri olan Hülle atamalar ise maalesef pandemi döneminde çok fazla artmış durumdadır. Bu Kapsamda sendikamız kapsamlı bir çalışma başlatmış ve bu durumu kullanan üniversitelere uyarı yazıları göndermeye başlamıştır. 


        Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının hakkaniyetli şekilde yapılması noktasında da Mülakatların kaldırılması, Kişiye özel unvanların, şartların vb tüm hakkaniyetsiz durumların kaldırılması için çalışmalarımız olacaktır.   


         Öğretmen Sendikalarından daha fazla Üniversite İdari Personelinin Sorunlarını gündeme getiren tanışma fırsatı da yakaladığımız Memurlar.net editörlerine tekrar teşekkür ederiz, haber yerinde olmuştur ve hülle atamalara değinilmesi ayrıca önemli ve değerli olmuştur.

 


Üniversite personeli YÖK'ten merkezi GYS açmasını bekliyor!


Hatırlanacağı üzere, 30 Ocak 2020 tarihli yazımızda, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kurumlar, yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması amacıyla HER YILIN ŞUBAT AYI SONUNA KADAR görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolarına ilişkin bilgilere de yer vererek Başkanlığa talepte bulunabilir. Başkanlık, talepler çerçevesinde resmi internet sitesinden birinci fıkra hükümlerine göre yazılı sınav duyurusuna çıkar." hükümlerine göre 2020 yılı içerisinde üniversite personelin adil ve hak ederek üst kadrolara yükselmesinin temini için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını açmasını gündeme taşımıştık.


Pandemi koşullarından dolayı Yükseköğretim Kurulu merkezi bir görevde yükselme sınavı açmayı 2020 yılında gerçekleştirmedi.


Geçen yıl yazdığımız yazıda da zikrettiğimiz üzere, mezkür yönetmelikte her yıl Şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme sınavının merkezi yaptırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına üniversiteler tarafından talepte bulunulması şartı yer almış olsa bile, yükseköğretim kurumları YÖK Başkanlığından merkezi sınav açılacağına yönelik yazı gelmediği müddetçe görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavlarını kendileri müstakil açmamaktadır.


Bu duruma paralel olarak YÖK'ün merkezi sınav açmamasını fırsat bilen "bazı üniversiteler" Şube Müdürü kadrosuna atamalarda hülle diye tabir ettiğimiz yöntemi kullanarak ölçülemeyen ve denetlenemeyen bir sistem yaratmaktadır. Bu durum, üniversitelerde liyakatsiz atamaların yaygınlaşmasına neden olduğu gibi Sayıştay tarafından mali denetimlerde "kamu zararlarına" konu da olabilmektedir.


Bu bağlamda, idari insan kaynağının sınava dayalı yükselmesinin önünü açmak için 2021 yılında merkezi görevde yükselme sınavının yapılmasını üniversite idari personelinin adına Yükseköğretim Kurulunun dikkatlerine ve takdirlerine sunuyoruz.

bottom of page