top of page

 

       YÜZDE 40 ZAM ALARAK KAYBEDİYORUZ!

Memurlar son bir yılda ekonomideki dalgalanmadan en çok etkilenen kesimlerden biri oldu. Bunun en temel nedeni son beş yılda memurun aldığı zamların enflasyon altında kalmasından kaynaklıdır. Memur her ne kadar altı ayda bir enflasyon farkı alsa da, açıklanan enflasyon oranı ile piyasa enflasyonu arasında farklılık göstermesi nedeniyle günden güne daha az reel ücret almak zorunda kalmıştır.

Bilindiği üzere, 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 2022 yılı için %5+7’ye imza atılmıştı. 2021 yılının son aylarında döviz ve enflasyondaki hareketlilik nedeniyle asgari ücrete %50 zam yapılırken memur için %2,5 ilave zam kararı alınmıştı. Biz, memurun kayıplarının telafisi için seyyanen zam yapılması gerektiğini, enflasyon hesaplamasına dahil edilecek küçük oransal zamların memurun kayıplarını telafi etmek bir yana, kayıplarının devamına neden olacağını ve ayrıca memurlar arasındaki ücret adaletsizliğini derinleştireceğini o gün söylemiştik.

Bugün geldiğimiz noktada sosyal refah payı adı altında %2,5 ilave zam yapıp sonrasında enflasyon hesaplamasına dahil edilen oran daha ocak ayı bitmeden enflasyon altında kalmış, memur ilk aydan kaybetmeye devam etmiştir. Toplu sözleşme dönemi sonrasında memurlar için büyük kazanımlar elde ettik diyenler, almadıkları kazanım için teşekküre koşanlar bugün de memurun sorunlarından, dertlerinden uzakta günlerini gün ediyorlar.

Memurlara Ocak ayında yapılan %7,5 zam daha Ocak ayı bitmeden enflasyon altında kalmış ve Ocak ayı enflasyon oranı %11,10 olarak açıklanmıştı. Aynı şekilde Şubat ayı enflasyon oranı %4,81, Mart ayı enflasyon oranı %5,46, Nisan ayı enflasyonu 7,25 Mayıs ayı enflasyonu ise 2,98 olarak açıklanmıştı. Ayrıca memurun enflasyonu diyeceğimiz memurların harcamalarının hemen hemen tamamına sahip olan temel yaşam ürünlerindeki artışlar açıklanan enflasyon oranının kat kat üzerindedir. Genel enflasyon oranına göre maaş zammı alan memur, harcamalarını piyasada son aylarda pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hızlı bir artış eğilimine giren temel yaşam ürünlerine harcamaktadır. Bu nedenle aldığı zamla refah artışı bir yana, şuan memur Toplu Sözleşme öncesi aldığı reel ücretin çok altında ücret almaktadır. Kısaca memur bugün et almak bir yana evine sebze meyve almakta zorlanmaktadır.
Haziran ayı enflasyon oranının %4,95 açıklanması ile memur için %41,68 (zam!!) oluşmuştur. 6 aydır maaşı her geçen gün eriyen memur için açıklanan enflasyon oranı bir anlam ifade etmemekte, tek çözümün enflasyon farkı+seyyanen zamda görmektedir.

Bugün memur evine ekmek götürmekte zorlanıyorken bu duruma bir an önce çözüm üretilmesi gerekmektedir. Ocak ayında %50 zam yapılan asgari ücret için bile kanunda yeri olmamasına rağmen tekrar %30,5 zam yapılmışken, memurlar için bir çalışma yapılmaması düşündürücüdür.

Memurun kayıplarının daha da derinleşmemesi için enflasyon farklarının aylık olarak yansıtılması ve yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edici 5000 TL seyyanen zammın maaşlara eklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Bağımlı sendikaların memurun sorunları için çözüm üretmemesi ve sendikal faaliyet dışında her türlü çalışmayla ilgilenmelerine artık dur diyerek tüm memurları bağımsız sendikalarda birlik olmaya davet ediyoruz.

#Enflasyon
#üniversiteİdariPersonelsendikası
#üniversiteİdarpersonelininilkvetektemsilcisi

bottom of page