top of page

YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMİNDE DÜŞÜK PROMOSYON OLMAZ!

 

       Maaş promosyonu ihaleleri kamu kurumları ile bankalar arasında yapılmakta, sözleşme süresince çalışanların maaş ödemesinin yapılacağı banka belirlenmektedir. Bu anlaşma ile çalışanlara ödenecek promosyon tutarı da belirlendiği için çalışanlar açısından oldukça önemlidir.

 

          Özellikle son 10 ayda ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle maaşlar nominal olarak hızlı bir şekilde artmış, daha önce yapılan promosyon anlaşmalarının maaş ile karşılaştırıldığında komik tutarlarda kaldığı görülmektedir. Memur, bir yandan reel olarak gelir kaybına uğrarken, diğer taraftan da promosyonların alınan maaş ile karşılaştırıldığında aşırı düşük kalması memurun bu taraftan da kaybetmesine neden olmaktadır.

 

          Düşük enflasyon verileri üzerinden yapılan anlaşmaların yüksek enflasyon döneminde devam etmesi düşünülemez. Bu nedenle maaş protokolleri ya güncellenmeli, ya da iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmalıdır.

 

        Sendikamız tüm alanlarda mücadelesini sürdürdüğü gibi Üniversitelerde yapılan Banka Promosyon Anlaşmalarının güncellenmesi için de Ocak ayından bu yana mücadelemiz tüm kurumlarda, tüm üniversitelerde büyüyerek devam etmektedir. Bir çok üniversitede sendikamız bu süreçlerin başlamasında öncü olmuş, tüm sendikalar bir araya gelmiştir.

 

Buradan tüm sendikalara açık çağrımızdır!

 

          Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Dicle Üniversitesinde Maaş Promosyon Anlaşmalarının yenilenmesi adına oluşturduğumuz birlikteliği tüm üniversitelerde de sağlayalım, memurun kaybetmesine daha fazla sessiz kalmayalım.

 

Banka Promosyonu ile ilgili Taleplerimiz;

 

  1. Promosyon anlaşmalarının (2022 Yılı Hariç) tamamının iptal edilmesi ve promosyon anlaşması için yeniden ihale açılması,

 

  1. Promosyon anlaşmalarının sürelerinin en fazla 3 yıl olarak belirlenmesi,

 

  1. Promosyon Anlaşmalarına her yıl enflasyon oranında ek artış yapılması hakkında hüküm konulması, şeklindedir.

 

      Emekli kamu personelinin bugün 7.000 TL üzerinde maaş promosyonu aldığı bilinmektedir. Son iki ay içerisinde yapılan anlaşmalara göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 3 yıl için 31100 TL, Yıldız Teknik Üniversitesinde 3 yıl için 31550 TL maaş promosyonları gerçekleşmiştir. Tüm bu gerçeklik ortada iken Bankaların telaffuz edemeyeceğimiz tutarlarda kar açıklamalarını kamuoyundan takip etmekteyiz. Öte yandan kamu ihalelerinde enflasyon farkı ödendiği biliniyor. Devletimiz Firmalara, Müteahhitlere olan borçlarda enflasyon farkını öderken Bankaların çalışanlara bu farkı ödememesi düşünülemez. Yüksek enflasyona karşı sermayeyi korumak için çeşitli önlemler alınırken benzer uygulamaların çalışanlar lehine de yapılması gerekir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Kamu idarelerine herhangi bir yük getirmeyeceği bilindiği halde, kamu personeli bu haksızlıkla neden karşı karşıya bırakılıyor. Devletimize kurumlarımıza yük getirmeyen bu durumla ilgili düzenleme neden bir an önce yapılmıyor. 

 

          Taleplerimizin bazı bankaların işine gelmediğini biliyoruz. Bazı Kurum Yönetimlerinin de işine gelmediğini biliyoruz. Hatta bu sözleşmelere o gün dahi düşük olduğunu bile bile imza atan yetkili etkisiz sendikaların da işine gelmediğini biliyoruz. 

 

    Bu nedenle bu mücadeleden çekinen taraflar var, devletimize yük getirmeyen memurumuzun bir yarasına merhem olacak bu taleplerimizin bir an önce karşılanmasını istiyoruz. Sendikamız sonuna kadar mücadelesini sürdürmekte kararlıdır.

 

Bunun için bazı üniversitelerde davalar, bazı üniversitelerde bireysel noter tebligatı, bazı üniversitelerde banka eylemleri yapmaktayız. Cumhurbaşkanlığı'na ve zorluk çıkaran bankalar için BDKK'ya yazılarımızı yazdık. 

 

Tüm alanlarda mücadelemiz haklarımızı alana kadar devam edecek…

bottom of page