top of page

ÜNİVERSİTE GELİŞTİRME ÖDENEĞİNDEN ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİDE

BELLİ ORANDA FAYDALANMALIDIR

 

    Değerli Arkadaşlar, bildiğiniz gibi Sendika olarak 2024 Yılını Üniversite Çalışanlarının çözüm yılı yapmaya söz verdik. İlk Dört sorun üzerine yoğunlaşmış ve bu ana sorunları çözmek için ciddi çalışmalar yapıyor ve adımların atılmasını sağlıyoruz.

• Tayin Nakil

• Yüksek Öğretim Tazminatı

• Geliştirme Ödeneği

• 2 Yılda bir YÖK tarafından Merkezi GYS ve UDS ve Liyakatsiz Atamalar,

Bugünlerde meclis gündemine gelen Geliştirme Ödeneği için bir çalışma başlatıyoruz.

     Deprem Bölgelerinde Geliştirme Ödeneği oranlarının yükseltilmesi çalışması TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman tarafından müjdesi verildi. Milletvekilimiz Hüseyin Yayman, konuyla ilgili videolu açıklamasında; “Üniversitelerde rektörlerimizin takip ettiği akademik personelin maaşlarının iyileştirilmesine dair geliştirme ödeneği ile ilgili konunun çözümünde sona gelmiş bulunmaktayız. YÖK, Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz’ın olurlarıyla Hatay’da haksızlığa maruz kalan ve ödemeler bakımından sorun yaşayan personelimizin geliştirme ödeneği sorunlarını çözüleceğini belirtti. Meclisin tekrar açılmasıyla gündeme gelecek bu konuda Üniversite İdari Personelini de bu düzenlemeden yararlanması için çalışmalar yürüteceğiz.

    2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 'Geliştirme Ödeneği' başlıklı 14. maddesinde "Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

   Bu uygulamanın temelinde yatan amaç, sosyo-ekonomik olarak daha az gelişmiş olan üniversitelerde istihdam sağlayarak, bu bölgelerde akademik çalışmaların devamlılığı ve üniversitelerin ayakta kalması için verilmiştir. Üniversitelerin gelişmesinde, akademik kadronun önem ve zarureti tartışmasız olup, bir bütünün parçası olan en az akademisyen kadar idari personelin de üniversitelerin devamlılığına ve gelişmesine büyük oranda katkısı olduğu, tüm personelin bir bütünün parçası olarak görevlerini yaptıkları, her birinin tek başına bu amacın gerçekleşmesinde katkısı olduğu da tartışmasızdır. Bu eşitsizliğin giderilmesi için Geliştirme Ödeneği idari personele de ödenmelidir.

  Bu kapsamda bu çalışmamızı hızlandırmak ve bu çalışmanın içerisinde yer alması için yazımızı Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve YÖK’e göndererek Milletvekillerimiz ve YÖK ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

   Şimdi Siyasi Öğretmen Sendikaları bu nedir diyecekler hiç duymadık diyecekler. Neden Üniversite İdari Personelinin aklına bunları sokuyorsunuz diyecekler bakın biz aylık 357 TL için mücadele ediyoruz diyecekler. Ama şunu söylemeliyiz ki bu para Üniversite İdari Personelinin hakkıdır. Üniversitelerin gelişmesinde İdari Personelin, Akademik personel kadar emeği vardır. Üniversite İdari Personeli Tayin Nakil hakkından yoksun o üniversitelerde hiçbir yan ödeme almadan kamuda en düşük maaşla çalışmak durumda bırakılmışlardır. Bugüne kadarda üye olduğumuz öğretmen Sendikaları ne bu tazminatı araştırmışlardır. Ne de talep etmişlerdir. Ama devran değişti. Sizi siyasetin içine çeken haklarınızdan bir haber bu öğretmen sendikalarına mahkum değilsiniz. Sizin arkanızda dağ gibi duran bir sendikanız aileniz var.

Şimdi birlik olma zamanı halen üyeliklerini sendikamıza taşımayan çalışma arkadaşlarımız varsa lütfen üyeliklerini gerçekleştirsin daha güçlü olmalıyız. Tüm üniversitelerde yetkiye aday konumuna geldik. Bu sorunları çok daha hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız.

www.unipersen.org.tr

Geliştirme Ödeneği (1).png
bottom of page