top of page

HERKESİ KAPSAYACAK BİR EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ GEREKLİDİR. 

 

     Bilindiği üzere bugünlerde kamuoyunda değişik 3600 ek gösterge çalışmaları gündeme gelmektedir.

 

•    Sadece belli meslek grupları için (öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri) ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceği, 

 

•    Veya bu meslek gruplarına ve ek olarak yönetim kadrolarından sadece şube müdürlerine ek gösterge verileceği, şeflerle ilgili böyle bir çalışma olmadığı,

 

•    Veya herkesin ek göstergesine 800 puan ekleneceği şeklinde açıklamalar gündemde yer almaktadır. 3600 ek gösterge açıklamaları kamu personelini umutlandırmış ve mutlu etmiştir. Fakat tüm bu açıklama ve çalışmaların eksikleri olduğu ortadadır.

 

    Öğretmeler, din görevlileri, polisler, doktorlar gibi ülkemize hizmet eden, maaşları zaten düşük olan memurların görmezden gelinmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını yaklaşık 1 yıldır dile getirmekteyiz.

 

     Ek gösterge düzenlemesi yapılacaklar listesine yönetim grubunun eklendiği bir düzenlemede, şeflerin yönetim grubundan ayrı tutulması ciddi bir sorun yaratacaktır. Şube müdürü ile şefler arasında halihazırda var olan maaş farkı, ek gösterge artışı ile daha da büyüyecektir. 

 

  Tüm ek göstergelere 800 puan artışı noktasında da sıkıntılar yaşanacaktır. Örneğin, üniversitelerde enstitü ve MYO sekreterlerinin ek gösterge oranı 2200 iken, yurt müdürlerinin ve fakülte sekreterleri 3000 ek göstergeye sahiptir.

 

    Görüldüğü üzere, sadece kadroların dikkate alındığı düzenlemeler kamu çalışanları arasında özellikle emekli maaşı ve ikramiyesi oranlarında adaletsiz ve ayrımcı durum ortaya çıkacaktır. Bunun yerine herkesi kapsayacak bir düzenleme yapılabilir. Bu görevlerde bulunanlar, öğrenimlerini uzay üniversitelerinde mi yapmıştır? Diğer tüm memurlar da benzer bir eğitim alarak üniversitelerden mezun olmuş, sınavlarda başarı gösterip memur olmuşlardır. Ve ülkemiz için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Mevcut ek gösterge artışı önerileri ile belirli sayıda memurumuz mutlu edilirken, geride kalanları mutsuz etmemek için yapılması düşünülen ek gösterge kapsamının unvanlar bazında değil öğrenim düzeyi şeklinde değerlendirilmesi; hem daha kapsayıcı hem de daha yerinde bir düzenleme olacaktır.

 

    Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza tekrar sesleniyoruz. Ayrımcı yaklaşımlar kamuda uygulanmasın. 3600 ek göstergede  ayrımcılığa neden olacak vicdanları yaralayacak; düşük maaş alan memurları daha da sarsacak bir karara imza atmayın. Bir buçuk milyona yakın memuru ek gösterge artışı müjdesiyle mutlu ederken, geride kalanları üzmeyin.

 

Sendikamızın bu konuda ki teklifi; tüm kamu çalışanlarına unvan gözetilmeksizin;

 

İlkokul ve ortaokul mezunlarına  1800,

Lise ve dengi okul mezunlarına  2200 

Ön lisans mezunlarına  3000

Üniversite mezunlarına   3600 ek gösterge verilmesi şeklindedir.

 

     Bu akşam saat: 19:00 - 21:00 arasında Twitter da sesimizi duyurmaya çalışacağız... Sizlerden de bu konuda destek beklemekteyiz. 

 

Twitter Tagı :        #ÜniversiteMemuruna3600

bottom of page