top of page

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN SORUNLARINI ÜNİ-PER-SEN ÇÖZECEK


           Üniversite İdari Personelinin sorunlarının çözümü için kurulan Sendikamız Üni-Per-Sen, İdari Personelin sorunlarının çözüme kavuşturulması adına çalışmalarına devam etmekte ve tüm enerjisini sorunların çözümü için harcamaktadır.


    Üniversite İdari Personelinin sorunlarının çözümü noktasında yol haritasının belirlenmesi ve öncelikli sorunların hangileri olduğu noktasında fikir alışverişinde bulunmak için her ay düzenli olarak yaptığımız Temsilciler Toplantısının 2021 yılındaki ilk toplantısını 03.01.2021 tarihinde online olarak gerçekleştirdik. Toplantıya Sendikamız Yönetim Kurulunun yanı sıra Bölge Temsilcileri ve Üniversite Temsilcileri katılmışlardır.


    Toplantının ana gündem maddeleri, Sendikamızın tüm üniversitelerde teşkilatlanması için yapılması gerekenler ve İdari Personelin sorunları olmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi Temsilcimiz Ahmet GÜRSES, Kırklareli Üniversitesi Temsilcimiz Burak ALTINSOY, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Temsilcimiz Özay Özgür İLGÖRDÜ, Karadeniz Bölge Temsilcimiz Serhat AKDAĞ, Artvin Çoruh Üniversitesi Temsilcimiz Gökhan YETKİL, Adnan Menderes Üniversitesi Temsilcimiz Serdar ÇALIŞIR, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Temsilcimiz Selman GÖKBAŞ, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Temsilcimiz Hidayet DEMİR ve Atatürk Üniversitesi Temsilcimiz Mehmet KAYA’nın ifade ettikleri hususları Yönetim Kurulu Üyelerimizle ayrıca değerlendirerek, 2021 yılının ilk aylarında aşağıda madde madde saydığımız şekliyle çalışma başlatma kararı alınmıştır. 


           1)Hülle atamalar üzerine çalışma yapılacaktır. Yapılacak çalışma iki ayaklı olup, ilk ayağı üniversitelere ve YÖK’e idari personelin bu konu üzerine olan rahatsızlıkları bildirilecek ve takip edilecektir. İkinci kısımda ise Üniversitelerde bulunan Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Daire Başkanı gibi kadrolarında sınav kadrosu olması yönünde yasal düzenleme talep edilecektir. Ayrıca bu yasal düzenleme bir yandan talep edilirken, diğer taraftan da üniversite dışından kişilerin atanmalarının önüne geçebilmek için ilgili mevzuatta kurumda ya da herhangi bir yüksek öğretim kurumunda 5 yıl çalışmış olmak şartının getirilmesi için ilgili kurumlarla görüşme sağlanacaktır.


        2)Tayin sorununun çözümü için ilgili kurumlara taleplerimizi bir kez daha yazıyla bildirip, görüşme sağlanan milletvekilleri ve diğer ilgili kurum ve kişilere sorun ve çözüm önerileri dosyası iletilecektir.


        3)Youtube, Twitter, Instagram, Facebook ve Sendikamız Dergisi işlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi ve Sendikamız çalışmalarının kamuoyu oluşturma adına daha büyük kitlelere ulaştırılması adına Basın Ekibi oluşturulacaktır. 


      4)Üniversite İdari Personelinin Sorunlarının Personel Üzerindeki Psikolojik Etkisi, İdari Personelin İş Tatmini, İdari Personel Reel Ücretlerinin Yıllar İtibariyle Durumu, Üniversitelerdeki Unvanlar ve Görevlerin Kapsadığı Alanlar ve İdari Personellerin Yaptıkları İşlerin Mahiyetine Göre Görev Alanlarının Belirlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılacaktır.


       5)ÖSYM ve Açık Öğretim sınav görevlerinde İdari Personelin eğitim durumuna göre sınav görevlerinin verilmesi hususu ilgili kurumlardan tekrar talep edilecektir. Ayrıca sınav görevi verilirken sendika ayrımı gibi durumlara bakarak sınav görevi veren üniversitelere uyarı yazısı yazılacaktır.


       6)Sendikamızın Üniversite İdari Personelini güçlü bir şekilde temsiliyeti için teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık verilecektir


    7)Sendikamız üye istatistikleri ve mali tablosu web sitemiz üzerinden düzenli olarak güncellenerek yayınlanacaktır.


         Son yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmeleri net olarak gösterdi ki, Üniversite İdari Personelinin temsiliyeti ve sorunlarının çözümü amacıyla kurulan Sendikamız Üni-Per-Sen dışında İdari Personelin sorunlarının çözümü için hiçbir konfederasyon ve sendika bir çalışma yapmamaktadır. Oransal zam da dahil olmak üzere Üniversite İdari Personelinin tüm sorunlarını çözene kadar, İdari Personeli hak ettiği çalışma ortamına kavuşturana kadar durmadan çalışacağız. Gelin sizde bu kutlu yolda yanımızda olun.


       Tüm İdari Personel arkadaşları İdari Personelin tek temsilcisi olan Sendikamız şemsiyesi altında toplanmaya davet ediyoruz. ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI..

bottom of page