top of page

Mülakat ve Hülle Atamalara Son Verilmeli

     Sendikamız kurulduğu günden itibaren en öncelikli olarak çözmeye çalıştığı kanayan yaramız olan tayin ve nakil mağduriyetleri, Yükseköğretim Tazminatı ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının hakkaniyetli bir şekilde periyodik olarak 2 yılda bir yapılması konuları öncelikli olmuş bu konuları çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.

    YÖK, Merkezi görevde yükselme sınavını neredeyse 5 yıldır yapmakta direnmektedir. Üniversitelerde, bu durumu bahane aracı olarak kullanarak hülle atamalara devam etmekte. Sınavsız atamaya tabi Fakülte, Enstitüsü ve Yüksekokul Sekreterliği kadroları üniversite içerisinde yetişen personel yerine torpilli, üniversite ile hiçbir bağı olmayan kişiler için kullanılmaya devam etmektedir.

      Yine seçimler öncesi Cumhurbaşkanımızın kaldırma sözü verdiği mülakatlar konusu son günlerde tekrar gündeme gelmiş ve haksız şekilde uygulanmaya devam etmektedir.

      Talebimiz ve mücadelemiz öncelikle torpilin ve adam kayırmacılığın önüne geçmek için bu adaletsizlikleri giderecek liyakata uygun şeffaf, demokratik bir Üniversiteler Görevde Yükselme Yönetmeliğinin düzenlenmesini talep ediyoruz.   GYS ve UDS 2 yılda bir Merkezi şekilde YÖK tarafından yapılmasını talep ediyoruz. Tüm kamuda olduğu gibi Üniversitelerde de Mülakatların kaldırılmasını talep ediyoruz.

      Bizler Üniversitelerde sadece HAK ve ADALET istiyoruz. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin istiyoruz. Üniversite İdari Personeli artık karar vermek zorundadır. Ya geleceğini Üniversite İdari Personelinden bir haber olan, siyasi öğretmen sendikalarına bırakıp kaderine razı olacak, ya da sizler için kurduğumuz tek amaç ve gayesinin Üniversite İdari Personelinin daha mutlu olması, geleceğe umutla bakması amacında olan tüm yönetim kurulunun Üniversite İdari Personelinden oluşan sendikada toplanacağız. Başka bir çıkar yol yok.

            Sizleri anlıyoruz demiyoruz sizin yaşadıklarınızı yaşıyoruz diyoruz...

            Üniversite İdari Personel Sendikası Yönetim Kurulu

bottom of page