top of page
Geliştirme Ödeneği (2).png

YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATININ İDARİ PERSONELE DE VERİLMESİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK...

      Yükseköğretim Kurumlarında çalışmamızın gereği olarak Üniversite İdari Personelinin de Yükseköğretim Tazminatından faydalanması için hukuki süreci başlattık.

      Yükseköğretim Tazminatının amacı üniversitede yapılan çalışmalarının devamlılığı ve teşvik edilmesidir. Bu anlamda çalışmaların devamlılığı ve gelişmesinde, akademik kadronun önem ve zarureti tartışmasız olup, bir bütünün parçası olan idari personelin de üniversitede yapılan çalışmaların devamlılığına ve gelişmesine büyük oranda katkısı olduğu, tüm personellerin bir bütünün parçası olarak görevlerini yaptıkları, her birinin tek başına bu amacın gerçekleşmesinde katkısı olduğu da tartışmasızdır.

    Yükseköğretim personeli olan ve yükseköğretim tazminatının amacı doğrultusunda, üniversite yapılan çalışmaların devamlılığı ve gelişmesine katkısı olduğu tartışmasız olan idari personelin; akademik personelden hukuki statü olarak bir farkının olmadığı; üniversitelerin, gelişmesi ve devamlılığının sağlanmasında akademik personel kadar idari personelin de katkılarının yadsınamaz olduğu ortadadır. Hal böyle iken, DAVAYA KONU YÜKSEKÖĞRETİM TAZMİNATININ İDARİ PERSONELE ÖDENMEMESİ, AMACI, AYNI DURUMDA BULUNAN KİŞİLERİN YASALARCA AYNI İŞLEME BAĞLI TUTULMALARINI SAĞLAMAK VE KİŞİLERE YASA KARŞISINDA AYRIM YAPILMASINI VE AYRICALIK TANINMASINI ÖNLEMEK OLAN EŞİTLİK İLKESİNE AÇIKÇA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTE AYRIMCILIĞA NEDEN OLMAKTA, ÇALIŞMA BARIŞINI ZEDELEMEKTEDİR.

 

     Sendikamız tüm bu haksız uygulamalara dur demek için 09 Eylül 2022 tarihinde YÖK önünde Basın açıklaması yapacak. Tüm bu sorunların çözümü için Hukuksal, Eylemsel ve Örgütsel mücadelemizi daha güçlü sürdüreceğiz. Ve güçlü çalışmalarımızla kamuoyunda yer alacağız. Sizlerden ricamız mücadelemiz büyük ve zorlu bir mücadele.  Ülkemize yeni nesil sendikacılığın haklarımız için yapılan sendikacılığın getirilmesi mücadelesidir. Üniversite İdari Personelinin sahipsiz olmadığının gösterilmesi, Üniversite İdari Personelinin bu devlettin memuru olduğunun gösterilmesi mücadelesidir. O yüzden bu mücadele başarılı olmak zorundadır. Geleceğini düşünen herkes bu mücadeleye sahip çıkmalıdır. Siyasi öğretmen sendikalarında kalmanın bir anlamı ve bizlere faydası olmadığını geçmişten bugüne baktığımızda en temel hakkımız olan Tayin – Nakil hakkına bile sahip olmamız bunu açıkça göstermektedir. Bizler tam anlamıyla bir araya gelemez Üni-Per-Sen çatısı altında toplanmaz isek bu devran böyle geldi böylede devam edip gideceği açıktır. Mücadelemize güç verin, elimizi güçlendirin üyeliklerinizi ailenizin yanına sendikanıza alınız. Hep birlikte haklarımızı sahip çıkalım bu sorunları bir an önce çözelim.

bottom of page