top of page

BUCUKLU ZAMLAR İLE ZAMAN GEÇİRİLMEMELİ KAMU PERSONELİ OYALANMAMALIDIR...

 

KAMU PERSONELİ 7. DEFA DAHA KAYBETMEMELİ KANGREN OLMUŞ SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİLMELİDİR...

 

 

        Toplu Sözleşme sürecinin başladığı şu günlerde; ülkede ki enflasyon rakamları ortada iken Merkez Bankasının son toplantısında Yıl sonu enflasyon oranı %22,3 ‘den %58’e çıkarıldığı ve Memurların Pazarda, markette, hissettiği enflasyon çok çok daha fazla iken. Enflasyonun üzerinde bir zam talebi olmadıktan sonra bu masanın, bu pazarlığın, bu toplu sözleşmenin maalesef bir anlamı olmayacaktır. Memur aldığı zammın çok daha fazlasını her ay enflasyona vermektedir.

 

       O yüzden gündem şaşırtması olan bu yüzdelik zam kavgasından çıkılarak acil Memurların gerçek gündemi ile masaya oturulmalıdır. Bizler için artık Yüzde 10'ün,15’in, MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ’in bir önemi kalmamıştır. ENFLASYON ORANINDA ZAM SIFIR ZAMDIR. Çaya, doğalgaza, benzine, ekmeğe, simitte, peynire, altına hangi verilere dayandırılırsa dayandırılsın 2022-2023 memurların kayıp yılları olmuştur.

 

       Gelin 2023-2024 yılında bu kayıpları telafi edelim. O yüzden gündem şaşırtmasından çıkılıp aşağıda verilen sözlerin unutulmaması ve gündeme masaya taşınmalıdır.

 

• Enflasyon + Maaş zammı ve Enflasyon farkları aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır.

• YHS’nın GİH sınıfına geçirilmesi,

• Bayram İkramiyesi,

• 1. Dereceye Düşen Tüm Kamu Personeline 3600 Ek Gösterge,

• Gelir Vergisi Matrah düzenlemeleri,

• Kadrolarda ki Ücret Adaletsizlikleri,

• Kamuda Tayin Nakil Sorunları,

 

      Ve hizmet sınıflarında maalesef Buçuklu zamlardan çok daha fazla sorunlar var. Bugünlerde başlayan hizmet sınıfları bazında görüşmelerde Üniversite Çalışanlarının Gerçek Sorunları konuşulmalıdır. Buçuklu zamlar ile zaman geçirilmemeli Memurlar Oyalanmamalıdır.

 

İş kolu bazında Öncelikli Taleplerimiz;

 

*Tayin, Nakil Yönetmeliği,

*Üniversitelerde çalışmamıza rağmen alamadığımız Yükseköğretim *Tazminatı, Geliştirme Ödeneği, Döner Sermaye Payları,

*13b/4 görevlendirmeleri

*Görevde Yükselme Sınavlarının merkezi yapılması, Hülle Atamalara son verilmesi

*ÖSYM, MEB Sınavlarında görevlendirmeler,

*Lojman Sorunları

 

#Toplusözleşme

#Memurlaroyalanmamalıdır

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

bottom of page