top of page

         YHS’nin Kaldırılması ve Filistin'deki "Çocukları Kurtarın, Savaşı Durdurun! Basın Açıklaması

      Basın Açıklamamız öncesi Filistin'de yaşanan vahşet, katliam ve soykırıma karşı basın açıklaması yaparak Zalimlerin acımasız olduğu, mazlumların çaresiz bırakıldığı dünyaya tekrar tekrar seslenerek 'SAVAŞI DURDURUN! ÇOCUKLARI KURTARIN!' dedik.

 

        Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması için TEÇ-SEN ile birlikte Basın Açıklamasını gerçekleştirdik.

 

    Kamu Çalışanlarının Acil Çözüm Bekleyen Sorunlarından Olan Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması ve Bu Kadroda Görev Yapan Kamu Çalışanlarının Eğitim Durumlarına Uygun Kadrolara Atamaları yapılmalıdır.

 

    Öncelikle, 1965 Yılında Yapılan Bir Yasa İle Devlet Memurluğu Kapsamına Alınan Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Aradan Geçen 58 Yıl Boyunca Kendisine İhtiyaç Duyulan Her Alanda, Depremde, Salgında, Yangında, Selde Ve Her Türlü Doğal Afetlerde Görevini Layıkıyla Yerine Getirmiştir. Verilen Her Görevi, Personel Eksikliğine Rağmen, Görev Tanımı Olmamasına Rağmen, Her Türlü Zorbalığa ve Mobinge Maruz Kalmasına Rağmen Yapmıştır.

 

     58 Yıldır Hiçbir Sosyal, Özlük ve Mali İyileştirme Yapılmadığı İçin Dağ Gibi Büyümüştür, Çözümsüz Bırakılmıştır. Ayrıca Kurumların Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personel İhtiyaçları Da Gözardı Edilerek Yeterli İstihdam Sağlanamamıştır. Engelli Bireylerin Yardımcı Hizmetler Sınıfında Çalıştırılması İle De İşler İyice Arap Saçına Dönmüş, Çözüm İçin Üretilen Tüm Talepler Gözardı Edilmiştir.

 

    Kamuda Görev Yapan 111.000 Yardımcı Hizmetler Sınıfının Acısı, Feryadı, İstek Ve Talepleri Uzun Zamandır Siyasetinde Gündemindedir. Siyasi Partilerin Vaadleri ve Sözleri Kamuoyunun Bilgisindedir.

Ancak Hala YHS Sorunu Ötelenmekte, Çözüm İçin Umut Bağlanan Siyasi Partiler Sözlerini Tutmakta Gecikmektedir.

 

      Türkiye Büyük Millet Meclisine Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması İle İlgili Kanun Teklifini Getirin Ve 111 Bin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Verdiğiniz Sözünüzü Tutun.

bottom of page